Wat is het verschil tussen een adoptiegezin en een pleeggezin?

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind of een volwassene op in een ander gezin. Toch zijn er heel wat verschillen. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

  • De ouders van een pleegkind blijven zo veel mogelijk betrokken bij de opvoeding van hun kind. Dat wil zeggen dat ze zo veel mogelijk contact houden met hun kind en het pleeggezin. En dat ze mee mogen beslissen over belangrijke dingen. Bij adoptie is er meestal geen contact meer met de biologische ouders.
  • Een adoptiekind is volgens de wet een eigen kind van de adoptieouders. Je hebt dan dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind en krijgt meestal ook de achternaam van je adoptieouders. Bij pleegzorg is dat niet zo.
  • In principe is pleegzorg tijdelijk. Soms duurt het verblijf heel even, soms heel lang. Bij een adoptiegezin blijft het kind altijd deel uitmaken van het gezin.
  • Een adoptiegezin staat alleen in voor de opvoeding van hun kind. Pleeggezinnen vangen een pleegkind of pleeggast niet alleen op. Ze krijgen na hun voorbereiding nog hulp van een pleegzorgbegeleider. Die staat hen bij met raad en daad en zoekt mee naar oplossingen als het even wat moeilijker loopt.

Adoptiekinderen kunnen met al hun vragen terecht bij Steunpunt Adoptie.

Pleegjongeren kunnen met al hun vragen terecht bij Pleegzorg Vlaanderen en de provinciale pleegzorgdiensten. Zij hebben speciaal voor jongeren de Pleegjongerenwebsite gemaakt. Daar vind je een antwoord op veelgestelde vragen over pleegzorg.

FOTO: Priscilla Du Preez

Pleegjongeren.be

Heb jij vragen over pleegzorg? Op de pleegjongerenwebsite vind je heel wat antwoorden!

Nood aan een babbel?

Praat erover