Wat is het verschil tussen een adoptiegezin en een pleeggezin?

Een pleeggezin is meestal tijdelijk. Adoptie is voor altijd.

Als je wordt geadopteerd, kom je in een nieuw gezin terecht: een adoptiegezin. Door adoptie word je een lid van de nieuwe familie. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind.

Als er thuis problemen zijn, kan je tijdelijk in een pleeggezin worden geplaatst. Dat kan voor enkele dagen zijn, weken, maanden of zelfs jaren. Tot er een oplossing is gevonden voor de problemen. Pleegkinderen hebben meestal nog contact met hun biologische ouders.

Adoptiekinderen kunnen met al hun vragen terecht bij Steunpunt Adoptie.

FOTO: Priscilla Du Preez