Alleen gaan wonen. Vanaf welke leeftijd mag dat?

Vanaf je 18 ben je volwassen en mag je in principe gaan en staan waar je wilt. Maar voor sommige jongeren is het beter om voor hun 18de verjaardag alleen te gaan wonen. Bijvoorbeeld omdat ze bijna 18 zijn of omdat het thuis echt niet meer gaat.

Als je ouders akkoord gaan, kun je alleen gaan wonen vanaf je 16 jaar. Dan kun je ook zelf je kindergeld (= kinderbijslag) ontvangen, als je een eigen domicilie-adres (jouw wettelijke woonplaats) hebt. Maar, alleen gaan wonen is niet zo simpel. Misschien kan je beroep doen op begeleid zelfstandig wonen?

Jongeren kunnen begeleid zelfstandig gaan wonen vanaf hun 17de. Maar ook dan moeten je ouders akkoord gaan. Jongerenwelzijn zet ze dan tot hun 21 jaar op weg. Bij begeleid zelfstandig wonen helpt een begeleider je bij alle praktische zaken van alleen wonen: het zoeken naar een woning en naar een opleiding of werk, inschrijven bij het OCMW en de werkloosheidsdienst, administratie begeleiding bij de bank, omgaan met geld en papieren, structureren van huishoudelijke taken, … Ook bij het invullen van de vrije tijd en het onderhouden van contacten met familie en vrienden helpt hij je op weg.

Gaan je ouders niet akkoord?

Alleen als je een dossier bij de jeugdrechter hebt, beslist de jeugdrechter in hun plaats. De rechter luistert wel naar jou en je ouders, voor hij of zij een beslissing neemt. Meer over de jeugdhulp lees je in deze brochures.

FOTO: Mikkel Bech