Door corona mag ik niet meer gaan werken. Wat nu?

Door de coronamaatregelen moeten veel bedrijven sluiten. Daardoor worden heel wat mensen nu tijdelijk werkloos. Wat betekent dat precies?

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Soms kunnen bedrijven hun werk niet meer doen door economische redenen. Zoals bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Omdat heel veel bedrijven moeten sluiten, kunnen ze niet meer hetzelfde werk verzetten als voor de maatregelen.

Een tijdelijk werkloze is een werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is met zo'n onderneming. De werknemer blijft in dienst, maar zijn werk wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk gepauzeerd. Hierdoor kunnen bedrijven ontslagen vermijden.

Of je recht hebt op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hangt af van je statuut en de werksituatie. Zo zijn de voorwaarden voor tijdelijk werkloosheid anders voor arbeiders dan voor bedienden

Tijdelijk werkloos, technisch werkloos, economisch werkloos. Is er een verschil?

Nee, er is geen verschil. Bij de aanvraag worden termen als technische werkloosheid, overmacht, economische werkloosheid door elkaar gebruikt. Welke aanvraag je werkgever ook doet, je komt sowieso in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terecht. Dat geeft je recht op een werkloosheidvergoeding.

Hoeveel bedraagt een tijdelijke werkloosheidsuitkering? 

De uitkering tijdelijke werkloosheid bedroeg voor de coronacrisis 65% van het gewoonlijke loon van de werknemer. Dat is nu opgetrokken tot 70% van het (geplafonneerde) brutoloon.

Geplafonneerd betekent dat er een maximumgrens aan de uitkering zit. Die grens is 2754,76 euro. Is je brutoloon lager? Dan krijg je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgetopt tot 2754,76 euro. 

Sommige tijdelijke werklozen krijgen extra premies bovenop de 70% van het begrensde brutoloon. In de FAQ's voor werknemers vind je meer info. 

Mijn werkgever zegt dat hij de documenten voor tijdelijke werkloosheid invult.  Moet ik zelf nog iets doen?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je werkgever inderdaad de documenten voor tijdelijke werkloosheid invullen. Maar jij moet ook een aanvraag indienen.

Dus ja: vul aanvraag C3.2. Werknemer-corona in en bezorg het aan een uitbetalingsinstelling. Dat kan je vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen zijn.