Hoe werkt de middelbare school tijdens corona?

Mag ik weer naar school?

Ja, je mag voltijds naar school als je een leerling bent:

 • In 1ste graad middelbaar
 • In buitengewoon onderwijs (alle graden)
 • in het systeem van leren en werken of 'werkplekleren'

Je krijgt voor minstens de helft les op afstand als je:

 • In de 2de of 3de graad middelbaar zit

Vanaf 10 mei kunnen alle leerlingen weer voltijds naar school. Let wel op: scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs. Zij moeten inschatten wanneer dat op hun school veilig kan.

Gaat mijn proclamatie of eindejaarsactiviteit door?

Ja, de school mag een proclamatie of eindejaarsritueel met ouders op school laten doorgaan.

Er zijn wel een aantal veiligheidsvoorschriften:

 • Als leerling mag je in je klasbubbel deelnemen
 • Gasten krijgen vaste plaatsen en blijven in een bubbel van 4
 • Buiten mag je school max. 400 mensen uitnodigen, en binnen max. 50
  • Tenzij de school voldoet aan alle voorwaarden voor de organisatie van evenementen, en toelating heeft van het lokaal bestuur. Dan mag het met meer mensen.

Voor eindejaarsactiviteiten op school zonder ouders, moet je school eerst nagaan of dit niet digitaal kan. Lukt dit niet, dan kan dit best in open lucht doorgaan.

Ook dan is het maximale aantal personen buiten 400. Binnen mag je school maximaal 50 personen ontvangen; en vanaf 25 juni max. 100 personen.

Mogen we op uitstap?

 • Ja, daguitstappen mogen weer doorgaan, maar je school moet er wel voor zorgen dat dat veilig gebeurt.
  • Het kan bijvoorbeeld alleen in je eigen klasgroep.
 • Uitstappen van meerdere dagen binnen België zijn toegestaan vanaf 1 juni.
 • Uitstappen van meerdere dagen in het buitenland zijn dit schooljaar niet meer toegestaan.

Wat zijn de andere maatregelen op school?

 • Mondmaskers zijn overal binnen op school verplicht.
  • Tijdens de pauze buiten draag je een mondmasker als je geen 1,5 meter afstand kan houden.
 • De pauzes gebeuren waar dat kan in 'shifts', zodat je niet met iedereen tegelijk op de speelplaats staat. Je blijft zo veel mogelijk in je klasgroep.
 • Tijdens de middagpauze eet je in je eigen klasgroep, op de speelplaats, in je klas of in de refter. In de refter krijg je een vaste plaats.
 • Sportlessen gebeuren zo veel mogelijk zonder contact en buiten.
  • Je LO-leerkracht kiest best voor activiteiten waarbij je afstand kan houden van andere leerlingen. Een klasgroep mag samen buiten sporten als je afstand kan houden van andere mensen en mondmaskers draagt waar dat nodig is.
  • Sport je toch binnen? Dan moet er goed verlucht worden en mag het niet te intensief zijn. Je houdt dan ook altijd afstand van je medeleerlingen. Kan dat niet? Dan draag je een mondmasker.
  • De douches zijn gesloten. In de kleedkamers draag je een mondmasker.
 • Je krijgt een vaste plaats in je vaste klas.
 • Ook praktijklessen op verplaatsing en zwemlessen mogen doorgaan.
 • Stages en duaal leren gaan door als dat veilig kan op je stage- of werkplek. Stagebegeleiding gebeurt zo veel mogelijk online.
 • Examens kunnen doorgaan. Je moet wel genoeg afstand kunnen houden van andere klasgroepen in het examenlokaal.

Wat als ik thuis moeilijk les kan volgen?

Heb je het moeilijk om thuis les te volgen? Dan kan je altijd nog naar school, ook bij code oranje en rood. Bespreek dit met een volwassene op school, of met het CLB.

Vind het adres, telefoonnummer en e-mailadres van het CLB van jouw school

FOTO: Taylor Wilcox

Nood aan een babbel?

Praat erover