Hoeveel mensen mag ik uitnodigen voor een feest?

Een feest kan niet op dit moment. Je mag alleen je knuffelcontact bij je thuis uitnodigen.

Hou rekening met de nachtklok: tussen middernacht en 5 uur 's ochtends mag je niet buitenkomen. Behalve voor dringende medische redenen of als het niet anders kan door je werk.

Je knuffelcontact mag wel blijven slapen.

Wat met professioneel georganiseerde feesten, zoals trouwfeesten en communiefeesten?

Die gaan voorlopig niet door. Alle horeca is gesloten, dus ook feestzalen zijn dicht.

Je communie of vormsel in de kerk mag nu niet doorgaan.

Alleen een huwelijk mag plaatsvinden met als enige aanwezigen de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst.

Maar de feesten na de plechtigheid of je lentefeest kunnen nu niet, want je mag alleen je knuffelcontact bij je thuis uitnodigen.

Tot wanneer gelden deze regels?

Minstens tot en met 13 december. Begin december bekijkt de regering welke coronamaatregelen nodig zijn.

FOTO: Alasdair Elmes

Nood aan een babbel?

Praat erover