Mijn school geeft me online lessen en huistaken. Ben ik verplicht om die lessen te volgen en die taken te maken?

Mag mijn school online lessen en huistaken geven?

Ja, dat mag. Het departement Onderwijs moedigt scholen aan om jou alternatieve vormen van leren aan te bieden in deze bijzondere periode. Zodat je na de paasvakantie zonder al te veel vertraging de draad weer kan oppikken.

Scholen beslissen zelf of en hoe ze dat doen. Dat kan digitaal (via Smartschool bijvoorbeeld), of via het afhalen van lesmateriaal aan de school. Het is de taak van de school om daarover goed te communiceren. Neem contact op met je school of leerkracht als er er iets voor jou niet duidelijk is!

Het is wel niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt. Het gaat om oefening, herhaling en verdieping van de reeds geziene leerstof.

Kan ik nog steeds vragen stellen aan mijn leerkracht?

Ja. Met vragen of onduidelijkheden kan je dus nog steeds terecht bij je leerkrachten. Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig.

Zijn die online lessen en taken verplicht?

Je school mag vragen dat je de alternatieve lessen volgt en dat je taken maakt. Je leerkracht kan je taak ook evalueren en je feedback geven, maar de taken mogen niet meetellen voor het rapport. De alternatieve vormen van leren mogen geen invloed hebben op een eindbeslissing over de leerling. Er wordt verwacht van scholen dat ze ook hierover duidelijk communiceren!

Houd je school zich niet aan de afspraken? De Vlaamse Scholierenkoepel weet wat je dan kan doen!

Wat als ik een taak niet maak?

De taken die je nu maakt, mogen niet meetellen voor het rapport. De alternatieve vormen van leren mogen de eindbeoordeling over jou niet beïnvloeden.

Er blijft wel veel onzekerheid over hoe scholen de rest van het schooljaar gaan evalueren. De kans bestaat dat je later dit schooljaar toetsen krijgt over de leerstof die je nu moet onderhouden met taken en online lessen.

Ik heb geen computer thuis!

Heb je thuis niet het nodige materiaal voor de alternatieve taken en lessen (laptop, computer, internet, printer, …)? Neem contact op met je school en vraag of zij kunnen helpen. Scholen kunnen een bruikleenovereenkomst opstellen om laptops uit te lenen.

Telenet biedt gratis internet aan aan leerlingen die dat thuis niet hebben. Je school moet daarvoor wel een logincode vragen via hotspot.info@telenetgroup.be.

FOTO: João Paulo de Souza Oliveira

Dit artikel werd laatst aangepast op 26 maart 2020 om 17u.