Mijn school geeft me online lessen en taken. Ben ik verplicht om die te volgen en te maken?

Mag mijn school online lessen en huistaken geven?

Ja, dat mag. Het departement Onderwijs moedigt scholen aan om jou alternatieve vormen van leren aan te bieden in deze bijzondere periode. Zodat je na de coronacrisis zonder al te veel vertraging de draad weer kan oppikken.

Scholen beslissen zelf of en hoe ze dat doen. Dat kan digitaal (via Smartschool bijvoorbeeld), of via het afhalen van lesmateriaal aan de school. Het is de taak van de school om daarover goed te communiceren. Neem contact op met je school of leerkracht als er er iets voor jou niet duidelijk is.

Leerkrachten mogen ook nieuwe leerstof geven. Die komt later in de klas wel terug aan bod. Pre-teaching noemen ze dat. De richtlijn? Per dag mag je maximum 4 uur met school bezig zijn.

Onderwijs-expert Pedro De Bruyckere legde de richtlijnen voor WAT WAT nog eens uit.

Kan ik nog steeds vragen stellen aan mijn leerkracht?

Ja. Met vragen of onduidelijkheden kan je dus nog steeds terecht bij je leerkrachten. Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig.

Zijn die online lessen en taken verplicht?

Je school mag vragen dat je de alternatieve lessen volgt en dat je taken maakt.

De overheid raadt scholen wel aan om punten die je krijgt tijdens de periode van afstandsonderwijs, alleen te laten meetellen voor de eindbeoordeling als het in jouw voordeel is.

Wat met de examens?

De scholen beslissen hier zelf over. De overheid vraagt wel om zoveel mogelijk te kijken naar de informatie die de school al over je heeft. Die raadt aan om in de laatste week van juni alleen examens te organiseren voor leerlingen waarover er nog twijfel is. Als dat nodig is, moet je ook nog een tweede kans kunnen krijgen in de zomer, via herexamens bijvoorbeeld.

Houd je school zich niet aan de afspraken?

De Vlaamse Scholierenkoepel weet wat je dan kan doen!

Wat als ik geen computer heb?

FOTO: João Paulo de Souza Oliveira

Dit artikel werd laatst aangepast op 16 april 2020 om 11u.

Nood aan een babbel?

Praat erover