Kan je voor pesten opgesloten worden?

Als het pestgedrag écht ernstige vormen aanneemt, kan de gepeste met het nodige bewijsmateriaal naar de politie stappen.

De politie stelt een proces-verbaal op en stuurt dit door naar de procureur des Konings. De procureur seponeert het dossier (= er gebeurt verder niets) of beslist om de zaak door te geven aan de jeugdrechter. Als de jeugdrechter vindt dat het pestgedrag zó erg is, kan die beslissen om de minderjarige pester onder toezicht te plaatsen of te laten opnemen in een jeugdinstelling.

Delete cyberbullying

Er bestaat nu ook een gratis app tegen cyberpesten.  Je vindt er informatie en tips. Tik zoekterm #deletecyberbullying in om de app te downloaden.

FOTO: Mitch Lensink