Is pesten echt zo erg?

Twijfel daar maar niet over, of probeer het zeker niet te minimaliseren.

Pesten is verschrikkelijk. Wie het meemaakt, gaat vaak door een hel. Vooral omdat het niet ophoudt.

Slachtoffers van pesten leven elke dag in onzekerheid en angst. Angst voor de pesters, angst voor wat er nu weer gaat gebeuren. Ze twijfelen aan zichzelf, krijgen een heel klein zelfbeeld en vragen zich voortdurend af ‘Wat is er mis met mij?’

Pesten is een vorm van woordelijk of soms zelfs lichamelijk geweld en dus moet er iets aan gedaan worden.

Nood aan een babbel?

Praat erover