Welke vormen van pesten zijn er?

Pesten is een ingewikkeld probleem. Het vindt steeds plaats in groep. Voor het slachtoffer zijn er ernstige gevolgen, maar ook voor de pester en de groep.

Vormen van pesten

Pesten is geen klein probleem: onderzoek toont aan dat 1 op 20 kinderen gepest wordt. In elke klas zit wel iemand die pest, iemand die gepest wordt en leerlingen die hun ogen sluiten voor de pesterijen.

Pesten kan eigenlijk overal voorkomen: op school, in de vrije tijd (jeugdbeweging, sportclub, speelpleintje, ...) maar ook offline en online. Overal waar de pester een groep toeschouwers heeft bij wie hij of zij kan scoren met pestgedrag. Als het gaat om online pesten, wordt dat vaak cyberpesten genoemd. Hoewel er verschillen zijn met het gewone pesten, zijn er vooral veel gelijkenissen. Pesten via Instagram, Whatsapp, Facebook, mail,... komt ook meestal voort uit een offline pestsituatie.

(Cyber)pesten kan in verschillende vormen voorkomen:

  • Schelden, scheldnamen geven, beledigen
  • Dingen stukmaken, afpakken of verstoppen
  • Naroepen, uitlachen, belachelijk maken
  • Kwetsende filmpjes of foto's maken/tonen
  • Lichamelijk geweld
  • Uitsluiten
  • ...

Soms zul je online ook kwetsende boodschappen zien die zich niet richten op 1 persoon in het bijzonder, die zich richten op hele groepen van mensen omwille van één specifiek kenmerk (bv. lelijke meisjes, joden, homo's…). Dan spreken we niet over cyberpesten maar over cyberhate of online haatspraak.

Kan ik ergens terecht?

Word je gepest, praat er dan over met je ouders, een leerkracht, een vriend, ... of kijk op deze pagina bij 'Praat erover'. Blijf er vooral niet alleen mee zitten. Als je zelf pest en daarover wil praten, kan je ook bij hen terecht. Zelfs toeschouwers van een pestsituatie kunnen samen met deze mensen nadenken over het pesten.

Onthoud vooral ook: niemand vraagt om gepest te worden! Pesten is een manier voor de pester om zich beter/groter/populairder te voelen. Denk dus nooit dat het jouw schuld is.

Dit prachtige (Engelstalige) filmpje laat de groeiende gevolgen van pesten zien.