Moet ik belastingen betalen?

De overheid gebruikt belastinggeld om overheidsdiensten, onderwijs, de aanleg van wegen, sociale zekerheid ... te betalen.

Als je 18 jaar bent, moet je elk jaar aangeven wat je hebt verdiend. Daarvoor schrijf je je inkomsten van het jaar voordien op de belastingaangifte. De overheid bekijkt daarna of je te veel of te weinig belastingen hebt betaald. Daarna moet je misschien nog geld betalen, of krijg je nog geld terug.

Bewaar altijd goed je aangiftefiche! Nadat de belastingdienst je aangifte gecontroleerd heeft, ontvang je het aanslagbiljet. Daarop staat hoeveel geld je moet bijbetalen of terugkrijgt.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte doen?

Je kan je aangifte op papier invullen of online op www.taxonweb.be

 • Op papier staan nog geen gegevens ingevuld.
 • Online staan al gegevens voor jou ingevuld. Je controleert ze en vult ze aan.

Wanneer moet ik aangifte doen?

 • op papier: voor 30 juni
 • online: ongeveer 14 dagen na 30 juni

Wie kan mij helpen met mijn belastingen?

Je kan op verschillende plaatsen terecht voor hulp

 • het belastingkantoor van je gemeente
 • de gemeentelijke zitdagen. Dat zijn speciale dagen waarop de belastingdienst je helpt in je gemeente. Bijvoorbeeld: in een shoppingcentrum.
 • je vakbond
 • het OCMW

Zoek op tijd hulp. Hoe dichter bij de deadline, hoe drukker!

Wat heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

 • je identiteitskaart met pincode
 • een e-ID-reader
 • je bankrekeningnummer
 • je inkomstenfiches: fiches van je werk, vakantiewerk of uitkering
 • je aanslagbiljet van vorig jaar, als je dat kreeg
 • je attesten voor fiscale voordelen, als je die hebt
  Bijvoorbeeld:
  • je lening voor je woning
  • je levensverzekering
  • je giften aan goede doelen
  • je pensioensparen
  • je kinderopvang
  • je dienstencheques

Vult iemand anders je aangifte in? Geef hem of haar dan zeker die documenten.

Heeft mijn werk als jobstudent invloed op mijn belastingen?

Ja! Werken als jobstudent kan invloed hebben op:

 • de belastingen die je zelf als student moet betalen
 • de belastingen van je ouders
 • de gezinsbijslag die je ouders krijgen

Meer over je studentenjob en je belastingen

Tips bij het invullen van je belastingaangifte?