Moet ik belastingen betalen?

De overheid gebruikt belastinggeld om overheidsdiensten, onderwijs, de aanleg van wegen, sociale zekerheid ... te betalen.

Als je 18 jaar bent, moet je elk jaar aangeven wat je hebt verdiend. Daarvoor schrijf je je inkomsten van het jaar voordien op de belastingaangifte. De overheid bekijkt daarna of je te veel of te weinig belastingen hebt betaald. Daarna moet je misschien nog geld betalen, of krijg je nog geld terug.

Bewaar altijd goed je aangiftefiche! Nadat de belastingdienst je aangifte gecontroleerd heeft, ontvang je het aanslagbiljet. Daarop staat hoeveel geld je moet bijbetalen of terugkrijgt.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte doen?

Je kan je aangifte op papier invullen of online op myminfin.be.

De gemakkelijkste en snelste manier om je belastingaangifte te doen is online. Daar zijn de meeste gegevens al ingevuld. Je moet ze alleen maar controleren en aanvullen. Je kunt je belastingaangifte ook doen op papier, maar daar staan vooraf geen gegevens ingevuld.

Bij veel jongeren is de situatie eenvoudig. Dan kan het zijn dat de FOD Financiƫn zelf jouw aangifte invult. Zij sturen je dan een voorstel van vereenvoudigde aangifte op. Daarin staat hoeveel je moet betalen of hoeveel je terugkrijgt. Je hoeft dan geen belastingaangifte meer in te vullen. Ga je toch niet akkoord? Dan kan je het voorstel verbeteren.

Wanneer moet ik aangifte doen?

 • online: van begin mei tot half juli
 • op papier: van begin mei tot eind juni

De deadline is elk jaar anders. Kijk dit goed na op je aangifte.

Wie kan mij helpen met mijn belastingen?

Je kan normaal op verschillende plaatsen terecht voor hulp, maar door corona verloopt dat dit jaar iets anders dan anders.

Check de aangepaste regeling.

Zoek op tijd hulp. Hoe dichter bij de deadline, hoe drukker!

Wat heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

 • je identiteitskaart met pincode en een e-ID-reader of je smartphone met itsme
 • je bankrekeningnummer
 • je inkomstenfiches: fiches van je werk, vakantiewerk of uitkering
 • je aanslagbiljet van vorig jaar, als je dat kreeg
 • je attesten voor fiscale voordelen, als je die hebt
  Bijvoorbeeld:
  • je lening voor je woning
  • je levensverzekering
  • je giften aan goede doelen
  • je pensioensparen
  • je kinderopvang
  • je dienstencheques

Vult iemand anders je aangifte in? Geef hem of haar dan zeker die documenten.

Heeft mijn werk als jobstudent invloed op mijn belastingen?

Ja! Werken als jobstudent kan invloed hebben op:

 • de belastingen die je zelf als student moet betalen
 • de belastingen van je ouders
 • de gezinsbijslag die je ouders krijgen

Meer over je studentenjob en je belastingen

Tips bij het invullen van je belastingaangifte?

Ontvang je je aangifte liever digitaal?

De Federale Overheid verstuurt jaarlijks keiveel brieven. Dat kost veel geld en is slecht voor het milieu. Maar, de overheid mag niet zomaar e-mails versturen. Dus is er de eBox. Een digitale brievenbus van de overheid. Zit er iets in je eBox? Dan krijg je een e-mail.

Aanmelden kan met je eID, token of via de app itsme