Moeten mijn ouders me geld geven?

Je hebt het recht op financiële steun en onderhoud van je ouder(s).

Zij moeten betalen voor je opvoeding en opleiding tot je 18 jaar bent en tot je een studie hebt afgerond die toegang geeft tot de arbeidsmarkt. De bijdrage is afhankelijk van wat zij kunnen betalen en van jouw capaciteiten en inzet.

Wanneer je ouders niet meer samenwonen is er ook een regeling getroffen rond geldzaken.

Geldkraan dicht?

Probeer het uit te praten. Leg uit waarvoor het geld nodig is en hoe je probeert zelf bij te dragen aan de kosten.

Lukt dat niet, dan kan je altijd terecht bij een OCMW in je buurt of een JAC (zie blokje Praat Erover).

FOTO: Gleb Lukomets