Waarom moet ik belastingen betalen?

Met het geld van de belastingen zorgt de overheid voor de dingen die we allemaal mogen gebruiken, zoals scholen, autostrades en ziekenhuizen.

Hoeveel moet ik betalen?

Wie geld verdient, geeft een stukje daarvan aan de belastingen. Maar we verdienen niet allemaal evenveel. Met de belastingaangifte berekent de overheid hoeveel iedereen moet bijdragen.

Hoe werkt het?

Stap 1: vertel hoeveel je verdiend hebt

Van zodra je 18 jaar bent, moet je elk jaar zeggen hoeveel je hebt verdiend. Dat is het ‘aangeven van je inkomsten’. Je krijgt hiervoor een bruine enveloppe doorgestuurd: je belastingaangifte.

Stap 2: ontdek hoeveel je moet betalen of terugkrijgt

De overheid bekijkt daarna of je tijdens het jaar te veel of te weinig belastingen hebt betaald. Ze stuurt je een aanslagbiljet. Daarop staat hoeveel geld je moet bijbetalen of hoeveel je terugkrijgt.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte doen?

 

Is jouw situatie niet ingewikkeld? Dan vult de belastingdienst de gegevens voor jou in. Dat heet een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Je hoeft dan alleen te reageren als je niet akkoord bent.   

Heb je een papieren belastingaangifte ontvangen? Dan staan er nog geen gegevens ingevuld. Je vult alles zelf in en stuurt de aangifte terug per post. Er zijn mensen die je kunnen helpen bij het invullen.  

Doe je het liever digitaal? Doe dan online je belastingaangifte via myminfin.be. Daar zijn de meeste gegevens al ingevuld. Je moet ze alleen maar controleren en aanvullen.

Wanneer moet ik aangifte doen?

Je krijgt je aangifteformulier:

 • online: van begin mei tot half juli
 • op papier: van begin mei tot eind juni

Dan krijg je tot een bepaalde deadline de tijd om je aangifte in te vullen of te laten invullen. Die deadline is elk jaar anders en staat vermeld op de documenten die je krijgt.

Wie kan mij helpen met mijn belastingen?

Je boekhouderbank, verzekeringsmakelaar of vakbond kan helpen. De overheid organiseert ook openbare invulsessies. Zoek op tijd hulp. Hoe dichter bij de deadline, hoe drukker! 

Wat heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?
 • je identiteitskaart met pincode en een e-ID-reader of je smartphone met itsme
 • je bankrekeningnummer
 • je inkomstenfiches: fiches van je werk, vakantiewerk of uitkering
 • je aanslagbiljet van vorig jaar, als je dat kreeg
 • je attesten voor fiscale voordelen, als je die hebt Bijvoorbeeld:
  • je lening voor je woning
  • je levensverzekering
  • je giften aan goede doelen
  • je pensioensparen
  • je kinderopvang
  • je dienstencheques

Vult iemand anders je aangifte in? Geef hem of haar dan zeker die documenten.

Heeft mijn werk als jobstudent invloed op mijn belastingen?

Ja! Werken als jobstudent kan invloed hebben op:

 • de belastingen die je zelf als student moet betalen
 • de belastingen van je ouders
 • de gezinsbijslag die je ouders krijgen

Dat je een belastingbrief invult als jobstudent betekent niet automatisch dat je ook belastingen moet betalen. Als je minder dan een bepaald bedrag verdient, moet je geen belastingen betalen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over mijn belastingen?
 • Wikifin voor een checklist voor het invullen van je belastingaangifte
 • Student@Work over belastingen en je studentenjob
 • eBox om je documenten van de overheid digitaal te ontvangen