Mag de huurprijs zomaar veranderen?

De huurprijs kan niet zomaar veranderen. Hij mag wel geïndexeerd worden.

Bij een huur van negen jaar kan de verhuurder alleen op het einde van elke driejarige periode vragen om de prijs te veranderen. Dat kan in onderling akkoord of als de verhuurder naar de vrederechter stapt omdat de huurprijs zou stijgen door ‘nieuwe omstandigheden’ of door werkzaamheden.

Stelt je verhuurder een nieuwe huurprijs voor? Raadpleeg dan best meteen de Huurdersbond.

Indexering

De huurprijs kan wel worden aangepast aan de levensduurte. Dat hoeft zelfs niet in het huurcontract te staan.

De verhuurder moet jou wel op de hoogte brengen. Alleen als in het huurcontract staat dat de huishuur niet wordt geïndexeerd, blijft die altijd dezelfde.

Test op Huurcalculator of je huurprijs correct is geïndexeerd.