De jeugddienst en jeugdraad. Wat doen die?

Jeugddienst

De gemeentelijke of stedelijke jeugddienst houdt zich bezig met het jeugdbeleid voor een stad of gemeente. Dat gaat van speelterreinen aanleggen, een zomerwerking en kinderopvang organiseren, de jeugdraad ondersteunen, hangplekken of een skatepark inrichten …

Ook kan je hier subsidies aanvragen voor je jeugdbeweging, jeugdhuis of jeugdactiviteit. Informatie over speelpleinwerk of hoe je als animator aan de slag kunt gaan, krijg je hier ook.

Jeugdraad

Een jeugdraad bestaat op gemeentelijk en Vlaams niveau en laat de stem van jongeren horen aan politici.

De jeugdraad geeft adviezen aan het beleid met voorstellen die goed zijn voor jongeren, bijvoorbeeld over reglementen, fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen en aanplakborden.

In je eigen gemeente kan je makkelijk zelf lid worden van de jeugdraad. Je kunt er je mening geven of steun zoeken voor je idee. De jeugdraad ontvangt je met open armen.

Meer info?

Info over de jeugdraad krijg je van de jeugddienst van je gemeente.

Bataljong ondersteunt jeugdraden over heel Vlaanderen en Brussel.

In Brussel kijk je naar de site Brussel Bazaar en op Vlaams niveau op de website van de Vlaamse Jeugdraad.