Wat doet de Vlaamse Jeugdraad?

De Vlaamse Jeugdraad is een officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering. Wil de Vlaamse Regering iets veranderen voor kinderen, jongeren of hun organisaties in Vlaanderen? Dan moet die het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen.

De Vlaamse Jeugdraad zorgt ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij politici reikt en verdedigt de jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen wanneer zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereidt de jeugdraad standpunten en adviezen voor. Die passeren dan in de Adviesraad, die dan het eindresultaat aan de Vlaamse regering bezorgt.

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Vlaamse jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Wie zit er in de jeugdraad?

De Jeugdraad telt 16 stemgerechtigde leden. Die 16 komen elke eerste woensdag van de maand samen tijdens de Adviesraad. Daarnaast organiseert de Jeugdraad drie keer per jaar een Megaforum, waarop elke jongere in Vlaanderen welkom is. Waar en wanneer deze Megafora plaatsvinden, lees je op de site van de Vlaamse Jeugdraad. Meer info nodig? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamsejeugdraad.be.

Prioriteiten

Vanaf 2018 werkt de Vlaamse Jeugdraad aan 3 prioritaire thema's:

  • goed in je vel
  • diversiteit
  • onderwijs

Wat de jeugdraad precies doet rond deze thema's lees je op de website van de Vlaamse Jeugdraad.

ARTIKEL: Sara Coghe en Nele Van Hoyweghen, VN-jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad