Wat kan ik doen tegen de opwarming van de aarde?

Rond de aarde ligt een soort deken dat de warmte van de zon vasthoudt: het ‘natuurlijk’ broeikaseffect. Zonder warmte kunnen we niet leven op aarde. Maar mensen versterken het natuurlijk broeikaseffect.

Als we ons verwarmen, autorijden, vliegen of varen, verbranden we fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. En dan komt het gas CO2 vrij. Koeien stoten dan weer methaangas uit. CO2 en methaangas zijn broeikasgassen. Die maken het deken rond de aarde té dik. De warmte van de zon kan dan niet meer weg. Wordt het broeikaseffect sterker? Dan warmt de aarde op.

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect?

Als het broeikaseffect sterker wordt, dan stijgt de temperatuur op aarde. Hogere temperaturen veranderen het klimaat op aarde: het poolijs smelt, de zeespiegel stijgt, rivieren overstromen, woestijnen drogen verder uit. Dat noemen we de ‘klimaatcrisis’.

Die crisis heeft gevolgen voor de mens: meer orkanen en overstromingen, te weinig eten en water, grote bosbranden, meer tropische ziektes. Die problemen zorgen weer voor andere problemen. Ze versterken ongelijkheid en armoede. Zo kan de verandering van het klimaat oorlogen en migratie veroorzaken.

Het is nog niet te laat voor een betere wereld.

Wat kan jij doen tegen het broeikaseffect?

 • Fiets naar school. Laat de auto zo veel mogelijk staan.
 • Reis zo weinig mogelijk met het vliegtuig.
 • Bespaar energie. Bijvoorbeeld: zet de verwarming een graadje lager.
 • Gebruik groene energie.
 • Eet minder vlees.
 • Koop lokale producten. Veel van wat jij koopt, heeft de halve wereld afgereisd.
 • Koop minder spullen: ‘consuminder’ dus.
 • Koop af en toe in kringwinkels.
 • Creëer je eigen scenario voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Wil je dat de politiek meer doet voor het klimaat? Laat dan je stem horen.

 • Stap mee in een klimaatbetoging.
 • Ben je 18 jaar of ouder? Word mede-eiser van de klimaatzaak.

TEKST: Sara Coghe en Nele Van Hoyweghen, VN-jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad