Wat doet een regering?

De regering, niet te missen in het nieuws en niet te missen in ons land! Altijd al willen weten wat onze regering nu eigenlijk doet?

Uitvoerende macht

Een regering is de uitvoerende macht in het land of in de deelstaten. Dat betekent dat ze het land of de deelstaten besturen en de wetten uitvoeren. België heeft 6 regeringen.

Wetgevende macht

Ze zijn ook deel van de wetgevende macht, ze hebben initiatiefrecht. Dat betekent dat ze wetsontwerpen kunnen indienen in het parlement. Ze kunnen zelfs een voorstel indienen om een wet te wijzigen, dit heet amenderen. Een wet gaat pas van kracht wanneer de koning en de regering die ondertekenen.

Samenstelling

De federale regering bestaat naast de premier uit maximum 15 ministers. Het aantal ministers moet gelijk verdeeld worden tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Dat noemt men taalpariteit.

Stel, je hebt de premier en 14 ministers. Dan moeten er 7 Nederlandstalig en 7 Franstalig zijn. De premier mag Nederlandstalig of Franstalig zijn. Elke minister heeft zijn eigen bevoegdheid. Zo is er een minister van Defensie, of een minister van Buitenlandse Zaken. Een minister mag ook een staatssecretaris aannemen. Die helpt de minister bij specifieke thema’s, maar de minister blijft medeverantwoordelijk.

De Vlaamse regering is de uitvoerende macht van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. De regering bestaat uit tien ministers, plus één minister-voorzitter. Er is ook minimum één minister die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Deze minister beslist niet over de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, want die hoort bij de Vlaamse Gemeenschap.

De Brusselse Hoofdstedelijke regering bestaat uit vier ministers, de helft is Nederlandstalig de andere helft is Franstalig, en één minister-voorzitter. Ook zij kunnen gebruik maken van staatssecretarissen, dit zijn er altijd drie, waarvan er minstens eentje Nederlandstalig is.

ARTIKEL: Pamela Baruti & Maud Boey, studenten politieke wetenschappen