Wat doet een regering?

De regering, niet te missen in het nieuws en niet te missen in ons land! Altijd al willen weten wat onze regering nu eigenlijk doet?

Uitvoerende macht

Een regering bestaat uit de ministers en bestuurt het land of de deelstaten en voert de wetten uit. België heeft 6 regeringen. De regering wordt aangesteld door het parlement. Na de verkiezingen wordt de regering gevormd. Ministers worden niet rechtstreeks verkozen. Partijen beslissen zelf wie voor hun minister wordt. Zij hoeven niet verkozen te zijn in het parlement.

Wetgevende macht

Ze zijn ook deel van de wetgevende macht, ze hebben initiatiefrecht. Dat betekent dat ze zelf een idee kunnen omzetten in een wetsontwerp en dat kunnen indienen in het parlement. Ze kunnen ook voorstellen om een wet te wijzigen. Dat heet amenderen. Een wet gaat pas van kracht wanneer de regering die ondertekent. Op federaal (of Belgisch) niveau moet ook de koning de wet ondertekenen.

Samenstelling

De federale regering bestaat naast de premier uit maximum 15 ministers. Het aantal ministers moet gelijk verdeeld worden tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Dat noemt men taalpariteit.

Stel, je hebt de premier en 14 ministers. Dan moeten er 7 Nederlandstalig en 7 Franstalig zijn. De premier mag Nederlandstalig of Franstalig zijn. Elke minister heeft zijn eigen bevoegdheid. Zo is er een minister van Defensie, of een minister van Buitenlandse Zaken. Een minister mag ook een staatssecretaris aannemen. Die helpt de minister bij specifieke thema’s, maar de minister blijft medeverantwoordelijk.

De Vlaamse regering is de uitvoerende macht van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. De regering bestaat uit tien ministers, plus één minister-president. Er is ook minimum één minister die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

De Brusselse Hoofdstedelijke regering bestaat uit vier ministers, de helft is Nederlandstalig de andere helft is Franstalig, en één minister-voorzitter. Ook zij kunnen gebruik maken van staatssecretarissen. Dit zijn er altijd drie, waarvan er minstens eentje Nederlandstalig is.

ARTIKEL: Pamela Baruti & Maud Boey, studenten politieke wetenschappen