Ik mag met iemand niet bevriend zijn van mijn ouders. Wat nu?

Je hebt iemand nieuw leren kennen. Jullie trekken vaak met elkaar op. Tot die op een dag bij je thuis komt … Je ziet aan het gezicht van je ouder dat die boos op je is. Je ouder probeert vriendelijk te doen tegen je vriend, maar het lukt niet goed. Als je vriend(in) vertrokken is, zeggen je ouders dat je niet meer met hem moet optrekken.

Waarom niet?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je ouders je vriendschap afkeuren:

 • Ze kennen de ouders van je vriend(in). Ze vinden het heel vervelende mensen en willen zo weinig mogelijk met hen te maken hebben.

 • Je vriend(in) ziet er ‘anders’ uit. Die heeft tatoeages en piercings. Of net niet, die ziet er heel erg ‘posh’ uit. Of heeft een andere huidskleur. Of een ander geloof… En je ouders hebben bepaalde vooroordelen.

 • Je ouder zag misschien dat je vriend(in) drugs gebruikt had, of misschien rook die naar alcohol. Je ouder is bezorgd dat jij ook drugs of alcohol zou gebruiken.

 • Je ouders merken dat je bepaalde ideeën of bepaald gedrag van je vriend(in) overneemt. Zij willen jou graag andere waarden en normen meegeven in het leven.

 • Je vriend(in) vindt studeren maar niets. Die gaat na het middelbaar werken. Eigen kost verdienen. Je bewondert die zelfstandigheid wel. Jij dacht altijd dat je verder zou studeren. Maar heb je daar wel zin in? Je ouders vinden verder studeren net wel erg belangrijk.

 • ...

Probeer een goed gesprek met je ouders te hebben

In het beste geval kan je je ouders toch nog overtuigen om je vriendschap verder te zetten. Of begrijp je hun redenen heel erg goed en kan je gemakkelijker beslissen je vriendschap te beëindigen.

In het slechtste geval blijf je in een soort 'loyaliteitsconflict' zitten. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat je trouw wilt zijn aan twee mensen, maar verplicht wordt om tussen hen te kiezen. En dat is voor jou heel erg lastig.

Je kan je vanbinnen ‘verscheurd’ voelen omdat je verschillende kanten uit getrokken wordt. Moet je trouw zijn aan je vriend(in) en je vriendschap verderzetten, desnoods zonder dat je ouders het weten? Of moet je trouw zijn aan je ouders? En de vriendschap beëindigen?

Wat je ook doet, iemand zal gekwetst of ontevreden zijn. Zo’n moeilijke keuze noemen we een ethisch dilemma.

Dingen die kunnen meetellen in je beslissing:

 • Hoe belangrijk is deze vriendschap voor je? Gaat het over je allerbeste vriend(in) ooit? Of is dit eerder iemand die je gewoon kent?

 • Hoe belangrijk vinden je ouders het dat je deze vriendschap verbreekt? Zijn ze heel zeker of kunnen jullie er nog over praten en een soort tussenoplossing vinden?

  • Je spreekt bijvoorbeeld af met je ouders dat je die persoon op school ziet, maar dat je er ’s avonds of ’s nachts niet mee op stap gaat.

 • Wat vind jij van de redenen die je ouders hebben om je deze vriendschap af te raden of te verbieden? Zijn hun zorgen terecht of onterecht? Kan je hun vooroordelen doorbreken of helemaal niet?

  • Vraag ook eens aan iemand anders wat die ervan vindt. Zorg wel dat het iemand is die zich niet gaat bemoeien zonder dat jij het wil. Die bijvoorbeeld aan je ouders gaat zeggen wat ze moeten doen. Zo wordt het alleen maar erger.

 • De wet zegt dat je je ouders moet gehoorzamen. Want zij hebben het ouderlijk gezag.

 • Hoe goed is de band met je ouders? Hoe erg zal die band beschadigd zijn als je bijvoorbeeld achter hun rug de vriendschap toch verderzet?

 • Wat zijn de andere mogelijke gevolgen als je de vriendschap verderzet of als je de vriendschap verbreekt? Hoe erg zijn die?

Zoek eventueel iemand met wie je hierover kan praten, die begrijpt wat jij doormaakt, die met je mee kan denken. Misschien is dat een leerkracht die jij vertrouwt, een buur, een familielid …

Die persoon kan eventueel ook bemiddelen. Dat wil zeggen dat die jou en je ouders als buitenstaander helpt om met elkaar te praten. Een bemiddelaar leidt het gesprek in goede banen en laat jullie samen een oplossing zoeken of afspraken maken.

FOTO: MindBodyGreen

Nood aan een babbel?

Praat erover