Privacyverklaring WAT WAT Instant Messenger game

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de verzameling, verwerking en gebruik van gebruikersgegevens in het Facebook Instant Game Wat Wat van De Ambrassade vzw. Deze dienst stelt gebruikers in staat om de app te spelen onderling en tegen op voorhand gegenereerde influencer-spelers.

1. Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing richt zich tot alle gebruikers van deze app.

De dienst watwat.be heeft een andere verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens voor het gebruik van de diensten

De Ambrassade zal je gegevens alleen verzamelen, verwerken of gebruiken overeenkomstig aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Daarnaast zorgen we voor de normen voor de beveiliging van de gegevens zoals vereist door de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Ambrassade zal enkel gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken die betrekking hebben op jou als persoon ten behoeve van de vervulling van het gebruikerscontract. De Ambrassade zal je persoonlijke gegevens niet vrijgeven, tenzij De Ambrassade wettelijk verplicht is of tenzij je ingestemd hebt. Verzameling, gebruik en verwerking van de de gegevens worden in elektronische vorm uitgevoerd.

Persoonsgegevens die door De Ambrassade kunnen worden verzameld voor het uitvoeren van het gebruikerscontract zijn bijvoorbeeld je facebooknaam, leeftijd, profiel-foto en IP-adres. Aanvullende gegevens die je aan De Ambrassade verstrekt tijdens de levering van de Diensten, lever je vrijwillig aan.

3. Communicatie tussen gebruikers

Geen enkele informatie gedeeld tussen gebruikers in apps van De Ambrassade zal publiek beschikbaar zijn.

4. Databeveiliging

De Ambrassade wil erop wijzen dat gegevensbescherming en gegevens veiligheid niet kan worden gegarandeerd voor gegevensoverdrachten buiten onze gebied van autoriteit, zoals je mobiele netwerk. Je bent je ervan bewust dat je mobiele provider, of onbevoegde derden toegang kunnen hebben tot de gegevens die op de servers zijn opgeslagen of via De Ambrassade worden verzonden en gebruikt in de Diensten.

5. Gebruikersrechten

Op verzoek zal De Ambrassade je onmiddellijk informeren over alle verzamelde gegevens met betrekking tot je persoon en dit vrij van kosten. Deze informatie wordt over het algemeen in elektronische vorm verstrekt, meestal via e-mail.

Je kan ook contact opnemen met De Ambrassade om onjuiste gegevens met betrekking tot uw persoon te corrigeren. In dergelijke gevallen kan je De Ambrassade een e-mail sturen naar hallo@watwat.be

6. Verklaring van instemming

Door gebruik te maken van het WAT WAT Messenger spel stem je in met de bovengenoemde verzameling, verwerking en gebruik van je gegevens.

7. Wijziging van het privacybeleid

De Ambrassade heeft het recht om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, maar De Ambrassade zal altijd de principes van data bescherming bewaren zoals hierboven vermeld. De Ambrassade raadt daarom aan dat gebruikers de huidige verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig nalezen.

De Ambrassade zal de gebruikers op de hoogte brengen vooraleer er belangrijke wijzigingen in het gebruik van persoonlijke gegevens plaatsvinden.