Is er zorg op school voor iedereen?

Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze een mentale of fysieke beperking hebben. Iemand in een rolstoel geraakt de trap zomaar niet op, toch?

Alle scholen hebben een zorgbeleid. Ze hebben aandacht voor elke jongere, met al zijn of haar individuele talenten of zorgvragen. Bij leerlingen die nood hebben aan verhoogde zorg, staat de leerlingenbegeleiding klaar om met leerling, ouder(s) en eventuele andere zorgdragers (GON, medisch team, etc.) in dialoog te gaan. Samen bekijken ze de mogelijkheden van zowel leerlingen als school om iedereen de beste kansen te geven.

Als het nodig en haalbaar is, stelt de school individuele begeleidingsplannen op. Bijvoorbeeld het recht op langere toetstijd, laptops in de les, rekenmachines… Een leerling die omwille van ziekte, operatie of ongeval fysiek niet op school geraakt, heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs aan huis en op internetonderwijs via Bednet.

Ik heb een handicap. Mag ik zelf een school kiezen? 

De eerste optie voor kinderen met een handicap is: gewoon onderwijs volgen met extra zorg en redelijke aanpassingen. 

Kan de gewone school die zorg niet bieden? Dan kan het CLB, in overleg met leerling, ouders en school, een verslag voor buitengewoon onderwijs opstellen. Alleen met zo’n verslag kan je je inschrijven in een school van het buitengewoon onderwijs. Het doel van het buitengewoon onderwijs is om je voor te bereiden om terug naar het gewoon onderwijs te gaan. Of, als dat niet lukt, om de overgang naar het volwassen leven zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wie beslist of de aanpassingen haalbaar zijn?

Je school, je CLB, de klassenraad en je ouders bespreken dit samen met jou. Afhankelijk van welke zorg nodig is, biedt de leerkracht zelf, de CLB’er, een logopedist of kinesist die zorg aan.

FOTO: Ben Mullins

Nood aan een babbel?

Praat erover