Ik ben het slachtoffer van racisme. Hoe reageer ik?

Racisme is een vorm van discriminatie op basis van afkomst, nationaliteit, huidskleur of zogenaamd 'ras'. Racisme en discriminatie zijn strafbaar.

Op het moment van de feiten

Kies voor een reactie waar jij je goed bij voelt.

  • Je kan ervoor kiezen om niet te reageren. Ben je te boos of gekwetst door de uitspraak? Weet je niet goed hoe je moet reageren? Je hoeft niet (meteen) te reageren. Je kan ook wegstappen of de online racistische uitspraak verwijderen.
  • Je kan vragen stellen. Neem de tijd om te vragen waarom iemand iets racistisch zegt. Bijvoorbeeld: “Hoe komt het dat je dit zegt?” of “Heb je soms iets vervelends meegemaakt?”
  • Je ken je mening geven. Leg (rustig) uit wat de uitspraak met jou doet.

Na de feiten

Zoek steun bij mensen die je vertrouwt.

Praat erover. Met vrienden die begrijpen wat het is om racisme mee te maken

Meld incidenten bij Unia. Unia luistert naar je verhaal, geeft je meer informatie over wat je kunt doen en ondersteunt je als je klacht wenst in te dienen.

Nood aan een babbel?

Praat erover