Mogen leerlingen uit verschillende leerjaren samen les krijgen?

De school mag leerlingen uit verschillende leerjaren samen zetten in een klas. Dit heeft te maken met het beschikbare urenpakket van de school. Als een school over te weinig uren beschikt, mag ze aan leerlingen uit verschillende leerjaren samen lesgeven.

De leerkracht moet dan in principe wel aan klasdifferentiatie doen. Dat wil zeggen dat de verschillende klassen verschillende leerstof en opdrachten krijgen. De leerkracht kan in dat geval bijvoorbeeld met het vijfde leerjaar een nieuw stuk leerstof bekijken, terwijl de leerlingen van het zesde leerjaar zelfstandig opdrachten aanpakken, en omgekeerd.

Leerstof mag ook worden herhaald. Want wat uiteindelijk ├ęcht telt, is dat alle leerlingen de door de overheid vooropgestelde eindtermen bereiken.

FOTO: ISO800

Nood aan een babbel?

Praat erover