Mogen mijn ouders mij verbieden om op schooluitstap te gaan?

Sportdagen en schooluitstappen maken deel uit van het onderwijsaanbod. Leerlingen moeten er in principe aan deelnemen. Want leren doe je niet alleen tussen de 4 muren van het klaslokaal.

Je neemt verplicht deel aan de uitstap als die in het schoolreglement staat. Staat de uitstap er niet in? Dan moet de school schriftelijke toestemming aan de ouders vragen en mogen je ouders dus weigeren. Het hangt dus af van het schoolreglement.

  • Een meerdaagse verplichte uitstap kan dus ook, zelfs in de vakantie of tijdens het weekend. Staat die niet vermeld? En je ouders hebben de school vooraf en gemotiveerd laten weten dat je niet deelneemt? Dan ben je niet verplicht om mee te gaan.
  • Ook als de activiteit vroeger begint en langer duurt dan een normale schooldag, moet je aanwezig zijn. Voor buitenschoolse activiteiten mag de school immers afwijken van de normale schooluren als dat nodig is voor de praktische organisatie van de uitstap.
  • De kosten die verbonden zijn aan de activiteit mag de school doorrekenen aan de leerling. In het secundair onderwijs is er geen maximumfactuur. Er wordt wel van de school verwacht dat alles zo voordelig mogelijk georganiseerd wordt. Is de betaling voor sommige leerlingen of hun ouders niet evident? Dan moet de school werken met een financieel plan.

De school moet zinvolle opvang regelen voor leerlingen die niet deelnemen aan meerdaagse activiteiten. Als je niet meegaat of op school aanwezig bent en je hebt geen geldig afwezigheidsattest, dan spijbel je.

FOTO: Jed Villejo

Nood aan een babbel?

Praat erover