Water drinken tijdens de les: kan een school dat verbieden?

Ja, dat mag.

Er bestaan geen wetten die scholen verplichten om leerlingen water te laten drinken tijdens de les of tijdens examens. Veel scholen verbieden het dan ook, meestal om praktische redenen.

Leerlingen de hele dag water laten drinken wordt nochtans sterk aangemoedigd door experten, waaronder het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zij wijzen erop dat leerlingen water laten drinken niet alleen gezond is, maar ook voor betere concentratie tijdens de lessen en examens zorgt.

De school maakt in haar reglement dus best duidelijke afspraken over water drinken in de klas die rekening houden met het welzijn van de leerlingen. Ga hierover in gesprek met jouw leerkrachten en directie: waarom geldt er een verbod? En hoe kunnen jullie samen werken aan een oplossing?

Overtuig je directeur!

De Vlaamse Scholierenkoepel helpt leerlingen om inspraak te krijgen op school. Wil je een absurde regel veranderen of heb je een voorstel voor een leuk project op school?

Via 8 stappen helpen wij je alvast op weg om te zorgen dat je voorstel serieus genomen wordt.  

FOTO: Jorge Alcala

Nood aan een babbel?

Praat erover