Wat is het vormingsmoment en moet ik dit volgen?

Als je kiest voor een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moet je begeleider sinds 1 oktober 2017 een vormingsmoment volgen voordat ze op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen.

Het vormingsmoment is niet voor de leerling-bestuurder, wel voor de vrije begeleiders die je leren rijden, je ouders bijvoorbeeld. Je mag het vormingsmoment wel samen met je begeleider(s) volgen als je wil.

  • Het vormingsmoment duurt drie uur en kost 20 euro per begeleider. Jij mag dit gratis mee volgen.
  • Begeleiders krijgen praktische tips om het leer- en oefenproces met hun leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken. Het is geen test van de kennis van de wegcode.
  • Begeleiders krijgen na afloop een begeleidersattest. Dat attest is tien jaar geldig en moet de leerling-bestuurder voor elke begeleider voorleggen bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs met begeleider.

Alles weten over het vormingsmoment?