Ik irriteer mij vaak aan mijn lief. Moet ik het uitmaken?

Ergernissen zijn niet leuk, maar ze komen regelmatig voor in relaties. Wanneer je verliefd bent, idealiseer je de ander: hij of zij is perfect, je ziet geen fouten. Het lijkt wel of jullie één zijn. Wanneer je uit die verliefde roes komt, zie je ook de verschillen en stilaan de fouten en gebreken van die ander.

Je hoeft je relatie niet te beëindigen omdat er ergernissen zijn. Geen enkele partner is ooit perfect. Het gaat er eerder over of deze partner ‘voldoende goed’ is, over hoe groot de verschillen tussen jou en je partner precies zijn en of die overbrugbaar zijn. Om een relatie te doen slagen moet je voldoende gemeenschappelijk hebben. Zo is het erg belangrijk dat jullie op een gelijkaardige manier omgaan met gevoelens zoals boosheid, verdriet, angst en vreugde en het uiten van genegenheid en liefde.

Ergernissen opkroppen of belangrijke stukken van jezelf verbergen is geen goed idee. Anderzijds helpt het je relatie ook niet vooruit als je zomaar al je ergernissen bij de ander dropt. Maak de afweging: is dit een ergernis die je relatie kwaad doet of is het iets waar je uiteindelijk wel mee kunt leven?

  • In het laatste geval kan het erg liefdevol zijn je partner niet te confronteren met je ergernis en andere manieren te zoeken om er mee om te gaan. Bijvoorbeeld: je hart eens luchten bij een vriend of vriendin, er humor in vinden, …
  • Wanneer de kans groot is dat de ergernis je relatie verzuurt, dan moet je toch met je partner in gesprek gaan. Wanneer je dat doet, blijf dan tegelijk de nadruk leggen op het positieve in jullie relatie. Hier lees je hoe je zo’n gesprek aanpakt.

Zijn de verschillen te groot? Dan verbreek je beter de relatie.

FOTO: frankie cordoba

Nood aan een babbel?

Praat erover