Moet ik naar school?

Nee, je moet niet naar school. Tot je 18 jaar bent, ben je wel verplicht om te leren. Je hebt dus leerplicht, geen schoolplicht. Afhankelijk van je situatie zijn er meerdere mogelijkheden.

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs is zeker niet de gemakkelijkste weg. De voorwaarden om thuis les te volgen zijn streng en de onderwijsinspectie controleert:

  • Je krijgt les bij je thuis, van je ouders of van een priv√©leerkracht.
  • De minister van Onderwijs moet weten of je thuis les volgt, drie dagen voor het nieuwe schooljaar begint.
  • Je thuisleerkracht moet het leerplan van de school volgen.
  • De inspectie controleert of je wel les krijgt. Bij overtreding van de leerplichtwet is het mogelijk dat je ouders/verzorgers voor de politierechtbank moeten komen.
  • Je moet je examens maken voor een examencommissie secundair onderwijs. Slaag je niet na twee keer? Dan mag je niet langer thuis les volgen.

Tijdelijk van thuis uit les volgen

Soms kun je door een ziekte, operatie, ongeval of ouderschapsverlof niet naar school. Ook dan wil je graag bijblijven met de leerstof en/of bij de klasgroep blijven horen.

Zieke leerlingen blijven mee met de leerstof via verschillende gratis initiatieven. Je hebt bijvoorbeeld sowieso recht op:

  • 'Tijdelijk Onderwijs aan Huis': dan komt een leerkracht 4 lestijden per week bijles geven bij jou thuis.
  • Bednet (of synchroon internetonderwijs): zo kan je op afstand de lessen in je klas live volgen via de computer.

Het doel is uiteindelijk weer les volgen in de klas. Het is niet de bedoeling dat deze initiatieven 'naar school gaan' voor altijd vervangen.

Claudia volgt de les van thuis uit mee via Bednet

Nood aan een babbel?

Praat erover