Waarom zou ik een diploma secundair halen?

Een diploma opent mogelijkheden. Hoe hoger je geschoold bent, hoe meer kansen je hebt op de arbeidsmarkt. Dat tonen de cijfers van VDAB aan. In 2019 was 30,5% van de schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs, na een jaar nog werk aan het zoeken.

Ben je jonger dan 21 jaar en wil je een beroepsinschakelingsuitkering krijgen? Dan moet je een diploma, getuigschrift of attest gehaald hebben van het secundair onderwijs. Zonder diploma heb je pas recht op een inschakelingsuitkering vanaf je 21 jaar.

Daarnaast zijn veel beroepen en hogere studies niet toegankelijk zonder specifiek diploma. Denk maar aan architect, kok, schrijnwerker, privédetective, zelfstandige... Je vindt een volledige lijst op website van de Vlaamse overheid.

Met een diploma secundair mag je starten in bijna alle opleidingen van het hoger onderwijs. Enkel voor de richtingen arts of tandarts moet je nog een toelatingsexamen doen. Een diploma secundair kan je overigens via verschillende wegen halen. Die wegen verschillen afhankelijk van je leeftijd.

Je kan ook attesten behalen in het privé-onderwijs, maar dat zijn geen erkende getuigschriften of diploma's. Zo’n erkenning is nodig om bijvoorbeeld bij de overheid te werken of verdere studies aan te vatten.

Nood aan een babbel?

Praat erover