Wat moet ik leren? Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen.

De school kiest niet zomaar welke leerstof ze geeft. Dat bepaalt de overheid via de eindtermen. Alle scholen moeten dezelfde eindtermen halen. Er zijn:

  • algemene eindtermen (bijvoorbeeld voor Nederlands of wiskunde)
  • specifieke eindtermen (voor de vakken typisch voor een bepaalde richting)
  • vakoverschrijdende eindtermen (die niet bij een bepaald vak aansluiten maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling, zoals kunnen samenwerken)

De eindtermen zijn de minimumdoelen die een leerling moet behalen om een getuigschrift of diploma te krijgen.

De overheid maakt hierbij nog een onderscheid tussen:

  • onderwijsdoelen die alle leerlingen moeten bereiken.
  • ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs en de B-stroom (1ste leerjaar B en beroepsvoorbereidend leerjaar) van het gewoon secundair onderwijs. Dat zijn vaardigheden die een school bij de leerlingen moet nastreven, maar niet noodzakelijk bereiken.

Leerplannen beschrijven hoe de eindtermen bereikt worden. Ze zijn dus een stuk concreter. De school mag ze zelf maken, maar dat is een enorm karwei. In de praktijk hebben scholen de krachten gebundeld en werken ze samen om leerplannen op te stellen. Zo zijn er leerplannen voor:

  • het vrij gesubsidieerd onderwijs (katholieke scholen)
  • het officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciale, gemeentelijke of stedelijke scholen)
  • en het gemeenschapsonderwijs (GO!).

Naast de 'gewone' leerplannen bestaan er ook leerplannen van de examencommissie ('de middenjury'). Die zijn nuttig voor wie bijvoorbeeld een getuigschrift of diploma wil behalen voor de examencommissie. In de leerplannen kan een school meer doelen opnemen dan de minimumdoelen uit de eindtermen.

De Onderwijsinspectie controleert of scholen de eindtermen correct behandelen en bereiken bij de leerlingen. De leerplannen worden ook goedgekeurd door de overheid.

Een leerling die de eindtermen bereikt heeft, heeft dus recht op zijn diploma. Voegt de school extra doelen toe in het eigen leerplan? Dan mogen die geen rol spelen bij de diploma-uitreiking.

FOTO: Element5 Digital

Nood aan een babbel?

Praat erover