Wat verandert er in het secundair onderwijs vanaf september 2019?

De afgelopen jaren werd er veel gesproken over een grote hervorming of modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. In het schooljaar 2019-2020 start de modernisering in het het 1ste jaar van de 1ste graad, het jaar daarna volgt het 2de jaar. Zo schuift de modernisering steeds een jaartje op tot uiteindelijk alle graden van het secundair onderwijs gemoderniseerd zijn.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

 • Sinds september 2019 wordt er gewerkt met nieuwe eindtermen. Die bepalen wat elke leerling in het Vlaamse onderwijs moet leren op school. De eindtermen kregen een stevige update, zijn niet langer per vak opgesteld en zijn nu allemaal "te behalen". Dat wil zeggen dat de inspectie nagaat of de meeste leerlingen de minimumdoelen halen. Vroeger was dat niet voor alle eindtermen het geval. Nog meer weten? Neem dan eens een kijkje bij deze 5 vragen en antwoorden over de eindtermen.
 • Scholen moeten in het 1ste jaar verplicht 5 uur per week tijd in het lesrooster vrij maken. Die lesuren dienen voor remediĆ«ring (extra lessen voor wie het moeilijk heeft) en extra uitdaging voor wie al goed is in de basis.
 • Ook in het 2de jaar komen er door de modernisering extra gemeenschappelijke uren. Scholen kunnen die uren wel minder vrij invullen dan in het 1ste jaar. Er zijn een aantal 'basisopties' (bijvoorbeeld: Latijn, moderne wetenschappen) waaruit ze kunnen kiezen. Naast versterking en verdieping wordt er met de basisopties ook ingezet op verkenning. Het is de bedoeling dat leerlingen kunnen proeven van verschillende domeinen en zo hun interesses verkennen.
 • De basisopties in het 2de jaar worden wel verminderd. De opties die weinig leerlingen kozen, verdwijnen. Er komt wel een nieuwe opstroomoptie bij in het 2de leerjaar B, waarna leerlingen in de tweede graad naar aso kunnen gaan.
 • Vanaf het 3de jaar kiest elke leerling een studierichting. Dit worden er ook minder en ze worden in een nieuw overzicht geplaatst. In die matrix worden ze gerangschikt volgens interessegebied, bijvoorbeeld Kunst en creatie, en zogenaamde finaliteit of doel:
  • Later verder studeren in het hoger onderwijs: doorstroom
  • Na het middelbaar gaan werken: arbeidsmarkt
  • Of een dubbele finaliteit waarbij beiden mogelijk zijn. Alle richtingen worden in dit nieuwe overzicht geplaatst, ook die van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds onderwijs. Je kiest bijvoorbeeld voor de richting Economie-moderne talen in het interessegebied Economie en organisatie met als finaliteit: verder studeren.

De nieuwe eindtermen gelden voor alle scholen, maar over de organisatie van de school volgens de nieuwe matrix mogen scholen zelf beslissen. Ze kiezen zelf welke basisopties ze aanbieden en hoe ze hun school organiseren. Ze kunnen het volledig nieuwe systeem met alle veranderingen gebruiken of het toch gewoon bij het oude laten.

Wil je de volledige modernisering tot in de puntjes uitspitten? Neem dan eens een kijkje in het overzicht van Onderwijskiezer of Klasse.

FOTO: Farn Saetia

Nood aan een babbel?

Praat erover