Wie beslist hoe examens eruit zien?

Elke school bepaalt zelf hoe ze haar leerlingen evalueert: examens, toetsen, taken, observatie, ...

De meeste scholen organiseren toetsen en examens om na te gaan of je de leerstof onder de knie hebt. De school is vrij om te kiezen hoe ze dat doet. Er bestaan dus geen regels over hoe examens of toetsen er uit moeten zien. Meestal zijn de leerkrachten zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun examens en werken ze hiervoor samen met collega's die hetzelfde vak geven. Vind je dat het anders kan of moet? Dan is wellicht de leerlingenraad iets voor jou.

De uitslag van de examens bespreekt de klassenraad op het einde van het schooljaar. Die beslist of je wel of niet verder kan.

  • Ben je geslaagd, dan krijg je een A- of B-attest. Met een A-attest kan je gewoon verder naar het volgende jaar. Met een B-attest kan je verder, maar onder voorwaarden.
  • Ben je niet geslaagd dan krijg je een C-attest.

Je hebt het recht om je examen in te kijken. Ben je het niet eens met de uitslag, dan zijn er bepaalde stappen die je ouders kunnen zetten.

Nood aan een babbel?

Praat erover