Hoe zit het onderwijs in elkaar?

Er zijn 3 onderwijsniveaus in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs.

Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs heb je gewoon en buitengewoon onderwijs.

Buitengewoon onderwijs richt zich tot met speciale onderwijsbehoeften en is onderverdeeld in 8 types.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs bestaat uit 3 kleuterklasjaren en 6 leerjaren in de lagere school.

Secundair onderwijs

Het gewoon secundair onderwijs bestaat in 4 vormen verdeeld over 3 graden:

  • ASO (algemeen secundair onderwijs)
  • BSO (beroeps)
  • KSO (kunst)
  • TSO (technisch)

Het buitengewoon secundair onderwijs bestaat uit 4 opleidingsvormen (OV):

  • sociale aanpassing
  • sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
  • beroepsonderwijs
  • en de vormen uit het gewoon onderwijs

Een volledig overzicht en meer uitleg vind je op Onderwijskiezer. Je kan er ook alle richtingen bekijken die bestaan.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs is opgebouwd uit bachelor- en masterstudies, de zogenaamde bamastructuur. Er zijn professioneel gerichte bachelors die naar een beroep toeleiden en academisch gerichte bachelors die naar een masterstudie toeleiden. Bovendien heb je het hoger beroepsonderwijs (HBO) dat zich tussen secundair en bachelor bevindt. Je leest meer in 'Bachelor of Master?'.

Bezoek Onderwijskiezer!

Alles wat je moet weten over studierichtingen en scholen in Vlaanderen, lees je op Onderwijskiezer.

FOTO: Igor Rodrigues

Nood aan een babbel?

Praat erover