Ik ben 15 jaar en wil gaan werken. Wat kan ik doen?

Je kan deeltijds leren werken als je de eerste twee jaren van het voltijds secundair onderwijs doorlopen hebt óf als je 16 jaar bent.

Er bestaan 3 systemen:

  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs of dbso
  • Leertijd
  • Duaal leren

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO). De andere drie dagen ga je werken of volg je een traject naar werk. Het is vooral belangrijk dat je een beroep aanleert op de werkvloer waardoor je sterk staat op de arbeidsmarkt.

Informatie over voorwaarden, lessen, financiën en nog veel meer kan je terugvinden Onderwijskiezer.

Leertijd

Eén dag per week volg je theoretische lessen (vier uur algemene vorming en vier uur beroepsgerichte vorming) in een SYNTRA lesplaats. Vier dagen per week krijg je een praktische opleiding bij een ondernemer.

Die praktijkopleiding varieert van één tot drie jaar. Je voldoet aan de leerplicht, krijgt een leervergoeding en je ouders behouden het kindergeld.

Het is vooral belangrijk dat je een beroep aanleert op de werkvloer waardoor je sterk staat op de arbeidsmarkt. Cijfers tonen aan dat meer dan 87 procent van de leerjongeren meteen na de opleiding een job heeft.

Lees alles over leertijd op Onderwijskiezer.

Duaal leren

Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een SYNTRA- lesplaats én op de werkplek. Hoeveel tijd je doorbrengt op de werkvloer hangt af van je studierichting/opleiding.

Krijg je een vergoeding?

Zowel bij Leertijd als Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, krijg je een vergoeding. De bedragen in het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs krijg je via je trajectbegeleider.

Of je iets verdient bij Duaal Leren hangt af van je overeenkomst. Met een stageovereenkomst alternerende opleiding kan je een onkostenvergoeding krijgen. Een overeenkomst alternerende opleiding geeft recht op een leervergoeding en een deeltijdse arbeidsovereenkomst op een loon.

Kan je een diploma behalen?

Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

Op basis van de beroepsgerichte vorming die je volgt, kan je een certificaat of deelcertificaat behalen.

Op basis van de algemene vorming kan je in aanmerking komen voor een getuigschrift tweede graad, een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs.

Leertijd

Op basis van de beroepsgerichte vorming kan je een certificaat behalen als je voor een opleiding slaagt en een getuigschrift leertijd als je slaagt voor het volledige opleidingstraject.

Op basis van de algemene vorming kan je voor de volgende onderwijsattesten in aanmerking komen: een getuigschrift tweede graad, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad en het diploma secundair onderwijs.

Duaal leren

Als je slaagt voor je volledige duale opleiding ontvang je een diploma of getuigschrift. Als je niet slaagt voor de volledige opleiding kan je nog steeds een deelcertificaat of een erkende beroepskwalificatie behalen.

De precieze voorwaarden waaraan je moet voldoen om een onderwijsattest te behalen, vind je terug op de website van de leertijd.

Wat doet de trajectbegeleider?

Je trajectbegeleider is je vertrouwenspersoon en helpt je met de zoektocht naar een geschikt bedrijf, met de administratie en leerovereenkomst. Hij volgt je op tijdens je opleiding en helpt je als er een probleem of conflict is.

Tijdens het duaal leren heb je naast een trajectbegeleider (op school) ook nog een mentor (uit het bedrijf). Die is verantwoordelijk voor je begeleiding en opleiding op je werkplek.

Kan je 'leren en werken' combineren met een studentenjob?

In principe niet, want om een studentenjob te kunnen sluiten, moet je les volgen in voltijds onderwijs.

Na je 18 jaar kan dat eventueel wel.

FOTO: Aurelien Romain

Nood aan een babbel?

Praat erover