Wat kan ik studeren in het secundair onderwijs?

Je start in de eerste graad, waar kan je kiezen uit een 1ste leerjaar A of een 1ste leerjaar B.

Het 1ste leerjaar A bouwt verder op de leerstof van het lager onderwijs. Het grootste deel van de vakken is gemeenschappelijk. Een klein aantal lesuren (4 à 5 uur per week) kan je zelf kiezen uit de keuzepakketten die de school aanbiedt vb. Latijn, extra Nederlands, sport, wetenschappen…

Het 1ste leerjaar B herhaalt de belangrijkste leerstof van het lager onderwijs. Nieuwe leerstof wordt aan een trager tempo aangeleerd. De leerstof is minder theoretisch en meer afgestemd op doe-activiteiten en het dagelijkse leven.

Nood aan een babbel?

Praat erover