Mag iemand mij de toegang tot een fuif weigeren?

In principe mag een -16-jarige niet binnen op een fuif zonder begeleiding van een volwassene.

Een jongere, hoe oud hij ook is, mag wel altijd binnen in een evenement dat geen winstdoel nastreeft. Dat zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden georganiseerd, zoals fuiven van een school, vereniging of jeugdhuis.

Niemand kan je weigeren op basis van zogenaamd ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Gebeurt dat wel, dan kan je een klacht indienen bij Unia.

De organisatie mag je wel weigeren als de zaal boven haar capaciteit gaat, of als je strafbare feiten pleegt zoals drugsbezit, dronkenschap, geweldpleging, enzovoort.

Een organisator van een fuif heeft niet het recht om iemands identiteit te controleren. Die mag enkel ticketcontrole uitvoeren en vragen dat je vrijwillig je leeftijd bewijst.

FOTO: Steijn Leijzer

Nood aan een babbel?

Praat erover