Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De eerstvolgende verkiezingen vallen normaal gezien in 2024. Vlamingen en Brusselaars van 18 jaar en ouder stemmen dan voor het Europese, het federale en het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk parlement. In oktober van datzelfde jaar stemmen we ook nog eens voor de gemeente- en provincieraad.

Om de hoeveel tijd moeten we naar de stembus?

België is een federale staat met Gemeenschappen en Gewesten. Daardoor stem jij niet enkel op lokaal, maar ook op Belgisch (federaal) en op Vlaams (regionaal) niveau.

België is lid van de Europese Unie. Ook zij houden verkiezingen voor het Europees Parlement.

In totaal kan je op 4 niveaus een stem uitbrengen:

1. Europese verkiezingen

 • Europees Parlement
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

2. Federale verkiezingen

 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

3. Regionale verkiezingen

 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

4. Lokale verkiezingen

 • Gemeenteraad
 • Provincieraad
 • Om de 6 jaar
 • Volgende in oktober 2024

Waarom moet je stemmen?

In ons land is er opkomstplicht.

 • Voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ben je verplicht om naar het stemhokje te gaan zodra je 18 bent.
 • Ben je 16 of 17? Dan mag je stemmen voor de Europese verkiezingen, maar moet je niet.
 • Voor de lokale verkiezingen mag je kiezen vanaf je 18 bent.

Met jouw stem laat je horen naar welke politici of welke partij jouw voorkeur uitgaat. Elke partij heeft een eigen visie op de samenleving. Je stemt dus best op de partij die het best bij jou past. Je kiest iemand die jou mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad of in de parlementen. Je kiest dus niet wie je burgemeester wordt of wie er in de regering komt.

ARTIKEL: Kiki Berkers, studente politieke wetenschappen