Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De eerstvolgende verkiezingen zijn op 9 juni 2024. Vlamingen en Brusselaars van 18 jaar en ouder stemmen dan voor:

 • Europees Parlement
 • Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal)
 • Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Op 13 oktober 2024 stemmen we voor de gemeente- en provincieraad.

Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni? Dan mag je stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je moet niet. Je hebt stemrecht.

Om de hoeveel tijd moeten we naar de stembus?

België is een federale Staat met Gemeenschappen en Gewesten. Daardoor stem jij niet enkel op lokaal, maar ook op Belgisch (federaal) en op Vlaams (regionaal) niveau.

België is lid van de Europese Unie. Zij houden verkiezingen voor het Europees Parlement.

In totaal kan je op 4 niveaus een stem uitbrengen:

1. Europese verkiezingen

 • Europees Parlement
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in juni 2024

2. Federale verkiezingen

 • Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in juni 2024

3. Regionale verkiezingen

 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in juni 2024

4. Lokale verkiezingen

 • Gemeenteraad
 • Provincieraad
 • Om de 6 jaar
 • Volgende in oktober 2024

Moet ik verplicht gaan stemmen?

Je bent nooit verplicht om te stemmen want je kan ook blanco stemmen. Voor de meeste verkiezingen ben je wel verplicht om naar het stemhokje te gaan. Dat is opkomstplicht, geen stemplicht.