Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De eerstvolgende verkiezingen vallen normaal gezien op 9 juni 2024. Vlamingen en Brusselaars van 18 jaar en ouder stemmen dan voor het Europese, het federale en het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk parlement. Op 13 oktober 2024 stemmen we ook nog eens voor de gemeente- en provincieraad.

Om de hoeveel tijd moeten we naar de stembus?

België is een federale staat met Gemeenschappen en Gewesten. Daardoor stem jij niet enkel op lokaal, maar ook op Belgisch (federaal) en op Vlaams (regionaal) niveau.

België is lid van de Europese Unie. Ook zij houden verkiezingen voor het Europees Parlement.

In totaal kan je op 4 niveaus een stem uitbrengen:

1. Europese verkiezingen

 • Europees Parlement
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

2. Federale verkiezingen

 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

3. Regionale verkiezingen

 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024

4. Lokale verkiezingen

 • Gemeenteraad
 • Provincieraad
 • Om de 6 jaar
 • Volgende in oktober 2024

Moet ik verplicht gaan stemmen?

Je bent nooit verplicht om te stemmen. Voor de meeste verkiezingen ben je wel verplicht om naar het stemhokje te gaan. Dat is opkomstplicht, geen stemplicht.

Ben je 18 jaar of ouder?

Je bent verplicht om naar het stemhokje te gaan voor de:

 • Vlaamse verkiezingen
 • Federale verkiezingen
 • Europese verkiezingen
 • Lokale verkiezingen in Brussel

Woon je in Vlaanderen? Dan mag je naar het stemhokje gaan voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen, maar je moet niet. Je hebt daar stemrecht.

Ben je 16 of 17 jaar?

Dan mag je stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je moet niet. Je hebt stemrecht.

ARTIKEL: Kiki Berkers, studente politieke wetenschappen