Wanneer zijn er verkiezingen?

Op 14 oktober 2018 vallen de volgende verkiezingen. Ben je minstens 18 jaar en woon je in België? Dan mag je mee stemmen voor de gemeenteraad en provincieraad. Lees er alles over op Debattle!

En wat met de andere niveaus?

België is een federale staat met Gemeenschappen en Gewesten. Daardoor stem jij niet enkel op lokaal, maar ook op Belgisch (federaal) en op Vlaams (regionaal) niveau. België is lid van de Europese Unie, ook zij houden verkiezingen voor het Europees Parlement. In totaal kan je op 4 niveaus een stem uitbrengen:

1. Europese verkiezingen

 • Europees Parlement
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2019

2. Federale verkiezingen

 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2019

3. Regionale verkiezingen

 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2019

4. Lokale verkiezingen

 • Gemeenteraad
 • Provincieraad
 • Om de 6 jaar
 • Volgende in 2018

Waarom moet je stemmen?

Met jouw stem laat je horen naar welke politici of welke partij jouw voorkeur uitgaat. Elke partij heeft een eigen visie op de samenleving. Je stemt dus best op de partij die het best bij jou past. Je kiest iemand die jou mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad of in de parlementen. Je kiest dus niet wie je burgemeester wordt of wie er in de regering komt. Hoe een regering of schepencollege dan wel gevormd wordt? Klik vooral door!

ARTIKEL: Kiki Berkers, studente politieke wetenschappen