Ik ben minderjarig en mijn lief meerderjarig. Mogen onze ouders onze relatie verbieden?

Je kiest niet op wie je verliefd wordt. Het kan dus zijn dat je gevoelens krijgt voor iemand die een pak ouder is dan jij.

De wet zegt dat kinderen tot hun 18 jaar onder het ouderlijk gezag staan. Je ouders mogen tot die leeftijd dus alle beslissingen nemen over je opvoeding. Ook over je relatie met een meerderjarige jongen of meisje.

  • Gaan je ouders akkoord met je relatie? Dan is er geen probleem.
  • Gaan ze niet akkoord? Dan mogen zij jou verbieden om nog met die jongen of dat meisje om te gaan.

In het laatste geval kan dat voor heel wat spanningen zorgen. Jij ziet je lief graag en wil hem of haar niet kwijt, terwijl je ouders ook het beste willen voor jou. Een eerste stap is proberen om hierover een gesprek aan te gaan met je ouders. Vraag hen waarom ze niet akkoord gaan met je relatie en stel hen eventueel voor om je lief te leren kennen. Zo kunnen bepaalde vooroordelen en twijfels misschien verminderen en zijn ze alsnog bereid om jullie relatie een kans te geven.

Blijven ze je relatie verbieden? En blijven jullie met elkaar omgaan ondanks het verbod? Dan kunnen je ouders naar het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg stappen. Je ouders kunnen dan zeggen dat jij onhandelbaar bent doordat je niet gehoorzaamt. Men spreekt dan van een problematische opvoedingssituatie. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg kan dan kiezen voor:

  • begeleiding voor het gezin
  • aangepaste vrijetijdsbesteding voor jou
  • of eventueel zelfs een (tijdelijke) plaatsing in een voorziening

Let wel: jongeren moeten vanaf 14 jaar hun toestemming geven vooraleer het Ondersteuningscentrum een oplossing kan toepassen. Dat betekent dat je ouders en/of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg geen actie kunnen ondernemen als jij hier niet mee akkoord gaat. Bovendien is dit al een verregaande stap: probeer eerst en vooral met je ouders te praten op een rustig moment en op een kalme manier.

Wordt er geen oplossing gevonden en het Opvoedingscentra Jeugdzorg vindt dat de situatie niet kan blijven bestaan? Dan kan het je dossier doorsturen naar de jeugdrechter. De jeugdrechter bekijkt de zaak en neemt in jouw belang een beslissing. Hiervoor heeft hij jouw toestemming niet nodig. De jeugdrechter kan bijvoorbeeld:

  • een contactverbod opleggen tussen jou en je vriend of vriendin.
  • je plaatsen in een voorziening om er zo zeker van te zijn dat jullie geen contact meer hebben.

Het hoeft natuurlijk niet zo ver te komen. Zelfs als je ouders niet akkoord gaan met je relatie zijn ze niet verplicht om naar het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg te stappen. En het is ook maar uitzonderlijk dat zo'n zaak bij de jeugdrechter terecht komt.

Nood aan een babbel?

Praat erover