Ik ben minderjarig en mijn lief meerderjarig. Mogen onze ouders onze relatie verbieden?

De wet zegt dat kinderen tot hun 18 jaar onder het ouderlijk gezag staan. Je ouders mogen dus alle beslissingen nemen over je opvoeding. En dus ook over je relatie met een meerderjarige jongen of meisje.

  • Gaan je ouders akkoord met je relatie? Dan is er geen probleem.
  • Zijn ze niet akkoord? Dan mogen zij jou verbieden om nog met die jongen of dat meisje om te gaan.

Probeer er alleszins met je ouders over te praten.

Blijven ze je relatie verbieden? En blijven jullie met elkaar omgaan ondanks het verbod? Dan kunnen je ouders naar het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg stappen. Je ouders kunnen dan zeggen dat jij onhandelbaar bent doordat je niet gehoorzaamt. Men spreekt dan van een problematische opvoedingssituatie. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg kan dan kiezen voor:

  • begeleiding voor het gezin
  • aangepaste vrijetijdsbesteding voor jou
  • of eventueel zelfs een (tijdelijke) plaatsing in een voorziening

Let wel: jongeren moeten vanaf 14 jaar hun toestemming geven vooraleer het Ondersteuningscentrum een oplossing kan toepassen. Dat betekent dat je ouders en/of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg geen actie kunnen ondernemen als jij hier niet mee akkoord gaat.

Wordt er geen oplossing gevonden en het Opvoedingscentra Jeugdzorg vindt dat de situatie niet kan blijven bestaan? Dan kan het je dossier doorsturen naar de jeugdrechter. De jeugdrechter bekijkt de zaak en neemt in jouw belang een beslissing. Hiervoor heeft hij jouw toestemming niet nodig. De jeugdrechter kan bijvoorbeeld:

  • een contactverbod opleggen tussen jou en je vriend of vriendin.
  • je plaatsen in een voorziening om er zo zeker van te zijn dat jullie geen contact meer hebben.

Het hoeft natuurlijk niet zo ver te komen. Zelfs als je ouders niet akkoord gaan met je relatie zijn ze niet verplicht om naar het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg te stappen. En het is ook maar uitzonderlijk dat zo'n zaak bij de jeugdrechter terecht komt.

Nood aan een babbel?

Praat erover