WAT WAT label

Bij WAT WAT hoort ook een heus label. Websites, folders, spelen of apps die dit label dragen, zijn gemaakt volgens 7 principes:

  • De informatie is op maat van kinderen en jongeren.
  • De informatie is correct en volledig.
  • Het is empowerend ofwel: het versterkt kinderen en jongeren.
  • De visie en reden van de organisatie zijn duidelijk. De informatie wil niet religieus of politiek overtuigen en zet niet aan tot het kopen van een bepaald product.
  • De informatie bereikt zijn doel.
  • Kinderen en jongeren hebben meegewerkt aan de folder, het spel, de website.
  • De organisatie denkt na over de manier waarop de informatie er kwam.

Kortom, het is betrouwbare info!

Organisaties die informatie maken voor jongeren vragen het label zelf aan bij De Ambrassade. Die brengt dan een advies- en erkenningscommissie samen om daarover te oordelen.

Zie je geen WAT WAT-label staan op een website? Dan kan het natuurlijk toch een goeie site zijn. Test zeker zelf de betrouwbaarheid.

Meer weten over het label?