Ik ben ernstig ziek. Hoe haal ik mijn diploma hoger onderwijs?

Ben je langdurig of chronisch ziek en wil je toch je diploma hoger onderwijs halen? Jij kan dat!

  Er zijn verschillende opties.

  Afhankelijk van de situatie kan je kiezen om bijvoorbeeld minder studiepunten af te leggen dan het standaardaantal.

  Als zieke student heb je recht op redelijke aanpassingen binnen de hogeschool of universiteit waar je studeert.

  • Heb je problemen om je te verplaatsen doordat je een beenprothese hebt?
  • Moet je tijdens de examenperiode af en toe naar het ziekenhuis?
  • Heb je door jouw behandeling last van concentratiestoornissen en kan je daardoor niet goed notities nemen?

  Jouw hogeschool of universiteit bekijkt met jou wat haalbaar is voor jullie allebei.

  Waar kan je terecht?

  • De dienst voor studiebegeleiding of de dienst voor studenten met een functiebeperking van je hogeschool of universiteit. Zo’n dienst is er voor jou, bekijkt samen met jou wat je noden zijn en geeft advies. Vraag ernaar op het secretariaat van je hogeschool/universiteit. Maar doe het op tijd. Wacht niet tot de examenperiode, dan is het veel moeilijker om nog van alles te regelen. Laat je niet afschrikken door het woord ‘student met een functiebeperking’ of ‘begeleidingsdienst voor gehandicapten’. Ze zijn er absoluut ook voor wie langdurig of chronisch ziek is. Ze geven een antwoord op al je vragen over de gevolgen van je ziekte op het leerkrediet, de studievoortgang, de studietoelage en de kinderbijslag.
  • De sociale dienst van je hogeschool of universiteit voor informatie over kindergeld. Word je tijdens het academiejaar ernstig ziek en kan je daardoor niet langer voor minstens 27 studiepunten ingeschreven blijven, dan kan je je kinderbijslag of Groeipakket behouden.

  Nood aan een babbel?

  Praat erover