Ik heb al een job. Kan ik daarnaast een eigen zaak beginnen?

Dat kan zeker. Je kan dat op 2 manieren doen.

1. Je job volledig opzeggen

Heb je nagegaan of je zal kunnen leven van je zelfstandige activiteit?

Dan kan je ontslag nemen en starten als zelfstandige in hoofdberoep. Je zal vanaf dag 1 van het kwartaal waarin je start sociale bijdragen moeten betalen, zelfs als je pas op het einde van een kwartaal start.

Tip: op de websites van de sociale verzekeringsfondsen kan je berekenen hoeveel sociale bijdragen jij zal moeten betalen.

Nog geen zicht op de inkomsten die je uit je eigen zaak zal halen? Bekijk hoe je onderzoekt of je van je eigen onderneming kan leven alvorens je job op te zeggen.

2. Je job combineren met een eigen zaak

Je kan je arbeidscontract bij je werkgever behouden (of aanpassen) en starten als zelfstandige in bijberoep. Zo behoud je een loon (en dus een buffer) en heb je tijd om een klantenbestand uit te bouwen.

Niet elke werknemer kan zelfstandige in bijberoep worden. Er zijn enkele voorwaarden:

 • je job als loontrekkende moet minstens de helft zijn van een voltijdse job in de onderneming of de sector.
 • in het onderwijs moet je een halve uurrooster hebben, tenzij je vastbenoemd (of statutair) bent. Dan moet je minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken.
 • als ambtenaar moet je minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werken en minstens de helft van het aantal arbeidsuren per maand in een voltijdse job werken.

Je kan op ieder moment beslissen van je zelfstandige activiteit je hoofdberoep te maken en je job op te zeggen.

Tip: op de websites van de sociale verzekeringsfondsen kan je berekenen hoeveel sociale bijdragen jij zal moeten betalen.

Word je ontslagen in je hoofdberoep, terwijl je een zelfstandig bijberoep hebt?

Je kan tijdens de werkloosheid je bijberoep als zelfstandige verderzetten als deze 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

 1. Je combineerde je job als werknemer en je zelfstandig bijberoep gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag om een werkloosheidsuitkering. Eventuele periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid verhogen die periode van 3 maanden.
 2. Je moet het bijberoep aangeven wanneer je de werkloosheidsuitkering aanvraagt. Doe je dit niet, moet je de uitkeringen terugbetalen en verlies je meerdere weken het recht op uitkeringen. Je kan zelfs vervolgd worden voor een rechtbank.
 3. Je mag deze activiteit niet uitoefenen van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 uur. Je verliest een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag.
 4. Sommige activiteiten zijn verboden tijdens de werkloosheid, tenzij de activiteit 'van gering belang' is:
  1. een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bv. nachtwaker)
  2. de activiteiten die verboden zijn volgens de wet van 6 april 1960 (betreffende de uitvoering van bouwwerken): meer info bij je uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkering.
  3. activiteiten in de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of vermaakondernemingen
  4. activiteiten van leurder of reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten)
  5. activiteiten van verzekeringsagent of -makelaar

Vraag altijd aan je werkloosheidsbureau of je aan de voorwaarden voldoet om bijberoep en werkloosheidsuitkeringen te combineren!

Artistieke activiteit is onderworpen aan bijzondere regels

Voor artistieke activiteiten in audiovisuele of beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, de podiumkunsten, het theater of de choreografie ) doe je best navraag bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Meer weten?

Informeer je bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

FOTO: cottonbro