Ik heb al een job. Kan ik daarnaast een eigen zaak beginnen?

Je hebt al een job, maar droomt ervan een eigen onderneming op te starten?

Wil je jouw job volledig opzeggen om je droom waar te maken?

Heb je nagegaan dat je zal kunnen leven van je zelfstandige activiteit?

Dan kan je ontslag nemen en starten als zelfstandige in hoofdberoep. Je zal vanaf dat kwartaal sociale bijdragen moeten betalen en dit altijd voor het hele kwartaal. Dit betekent dat bij een opstart midden in het kwartaal (bv. 1 juni) je toch vanaf het begin van het kwartaal bijdragen zal betalen (in het voorbeeld: vanaf 1 april, ook al heb je in april en mei nog geen inkomsten).

De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1/1/2020 (refertejaar 2017) voor een hoofdberoep (berekend op een inkomen van € 13.993,78) € 717,18.

Tip: op de websites van de sociale verzekeringsfondsen kan je berekenen hoeveel sociale bijdragen jij zal moeten betalen.

Heb je er nog geen zicht op of je voldoende inkomsten zal kunnen halen uit je eigen zaak? Bekijk hier even hoe je dat kan onderzoeken alvorens je job op te zeggen.

Je wil je job combineren met een eigen zaak?

Je kan je arbeidscontract bij je werkgever behouden (of aanpassen) en starten als zelfstandige in bijberoep. Zo behoud je een loon (en dus een buffer) en creëer je tijd om een klantenbestand uit te bouwen.

Niet elke werknemer kan zelfstandige in bijberoep worden. Er zijn enkele voorwaarden:

 • je job als loontrekkende moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of de sector.
 • in het onderwijs moet je als statutair lesgevend personeel minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken. Ben je niet vastbenoemd? Dan volstaat een halve uurrooster.
 • als ambtenaar moet je minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werken en minstens de helft van het aantal arbeidsuren per maand in een voltijdse job werken.

De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1/1/2020 (refertejaar 2017) voor een bijberoep (berekend op een inkomen van € 1.548,18) € 79,34. Je kan op ieder moment beslissen van je zelfstandige activiteit je hoofdberoep te maken en je job op te zeggen.

Word je ontslagen in je hoofdberoep, terwijl je een zelfstandig bijberoep hebt?

Je kan tijdens de werkloosheid je bijberoep als zelfstandige verderzetten als deze 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

 • Je combineerde je zelfstandig bijberoep met een job als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag van de werkloosheidsuitkering. Deze periode van 3 maanden wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.
 • Je moet het bijberoep aangeven wanneer je de werkloosheidsuitkering aanvraagt. Doe je dit niet, moet je de uitkeringen terugbetalen en verlies je meerdere weken het recht op uitkeringen. Je kan zelfs vervolgd worden voor een strafrechtbank.
 • Je mag deze activiteit niet uitoefenen van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 uur. Je verliest een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag.
 • Sommige activiteiten zijn verboden tijdens de werkloosheid, tenzij de activiteit 'van gering belang' is:
  • een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bv. nachtwaker)
  • de activiteiten die verboden zijn volgens de wet van 6 april 1960 (betreffende de uitvoering van bouwwerken): meer info bij je uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkering.
  • verboden activiteiten:
   • in de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of vermaakondernemingen
   • van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten)
   • van verzekeringsagent of -makelaar

Vraag altijd aan je werkloosheidsbureau of je aan de voorwaarden voldoet om bijberoep en werkloosheidsuitkeringen te combineren!

Artistieke activiteit is onderworpen aan bijzondere regels

De specifieke uitleg voor een artistieke activiteit (in audiovisuele of beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, de podiumkunsten, het theater of de choreografie) vind je terug in het infoblad T53 van de RVA.

Meer weten?

Informeer je bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

FOTO: cottonbro