Privacyverklaring

WAT WAT beschermt je privacy, en houdt zich aan de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) / GDPR (General Data Protection Regulation). Lees hier wat je rechten precies zijn op vlak van privacy.

Watwat.be

Welke gegevens verzamelt watwat.be?

Van alle bezoekers aan watwat.be worden algemene gegevens via Google Analytics en Hotjar bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s. Je IP-adres wordt hierbij geanonimiseerd.

Via interne tracking verzamelt watwat.be ook leeftijdsgegevens van de bezoekers, indien er gebruikt gemaakt wordt van de leeftijdsfilter op watwat.be. In beide gevallen gaat het hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet kan achterhaald worden.

Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de website van WAT WAT en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren.

Wat doet WAT WAT met persoonsgegevens die doorgegeven worden via mails of webforms?

Persoonlijke vragen of ingezonden verhalen behandelen we vertrouwelijk. Suggesties die via hallo@watwat.be binnen komen, worden niet als vertrouwelijk beschouwd.

Wie krijgt deze gegevens nog te zien?

De gegevens die we verzamelen, bezorgen we enkel aan derden als dat noodzakelijk is voor de doelstellingen hierboven.

Zo gebruiken we een derde partij voor:

  • Onze internet-omgeving (webhosting)
  • Beheer van gegevens in de cloud

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij we er de nodige privacyafspraken mee hebben gemaakt.

De info die jij invoert, geven we niet door aan andere derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken voor de toekomst.

WAT WAT garandeert dat:

  • je gegevens op watwat.be enkel worden ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.
  • verwerking van je ingezamelde gegevens via watwat.be beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om de dienstverlening van WAT WAT te optimaliseren.
  • je gegevens ingezameld via watwat.be anoniem geregistreerd worden. WAT WAT maakt hier enkel uitzonderingen op, op grond van gerechtvaardigd, noodzakelijk of vitaal belang. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf of anderen in een levensbedreigende situatie brengt.
  • WAT WAT geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.
  • je persoonsgegevens niet worden aangewend voor direct-marketingdoeleinden.
  • technische veiligheidsmaatregelen worden aangewend om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Wat met het beeldmateriaal gebruikt op watwat.be?

Watwat.be maakt gebruik van licentievrije beelden, beelden waarvoor uitdrukkelijke toestemming werd gegeven, én sfeerbeelden in de publieke ruimte.

WAT WAT doet wat redelijkerwijs kan worden verwacht om te refereren naar alle rechthebbenden met betrekking tot dit fotomateriaal of de privacy van de gefotografeerde personen te respecteren.

Als je denkt dat je fotomateriaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, laat het ons weten. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding. Je kan je eerder verleende toestemming ook te allen tijde intrekken.

WAT WAT zal op verzoek ook zo snel mogelijk beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Heb je vragen over je privacy of denk je dat je privacyrechten geschonden zijn?

Je hebt natuurlijk ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

De Ambrassade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.