Je privacyrechten

  • Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
  • Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden wel het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
  • Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
  • Je kan ook bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
  • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.