"Ik voel god als een aanwezigheid" | Samir (19)

Samir Taif (19) is een soennitische moslim. Hij gaat elke dag naar de moskee om te bidden en volgt de vijf pijlers van de islam. "De islam zelf is geen cultuur. Ons geloof beïnvloedt wel de cultuur, maar het zijn twee aparte dingen."

Vooreerst: wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten?

Taif: “Sjiieten verschillen met soennieten omdat ze hun eigen versies maken van de Koran. Eigenlijk is er voor de soennieten maar één juiste versie. Sjiieten geloven dat Ali de opvolger is van de profeet Mohammed en soennieten geloven dat het Aboe Bakr is.”

Geloven is…

Welk beeld heb je van God?

Taif: “Niemand weet hoe God er uitziet. Dat staat ook niet in de Koran beschreven. We kunnen dus niet zeggen of hij een man of een vrouw is, we kunnen geen denkbeeld van hem vormen. Ik voel God aan als een soort aanwezigheid. Als ik het zwaar heb, zorgt hij dat het terug goed komt. Ik zeg gewoon dat God mijn Heer is, meer niet.”

Heb je ook de hele Koran gelezen?

Taif: “Nee, ik heb enkele stukken gelezen. Het is ook niet verplicht om de hele Koran uit je hoofd te leren. Als je dat wil doen, moet je jaren studeren.”

Hoe beleef jij je godsdienst?

Taif: “Ik probeer dagelijks naar de moskee te gaan, ik bid vijf keer per dag en ik doe mee aan de ramadan. Ik vier feestdagen zoals het Offerfeest en het Suikerfeest. Naar Mekka ben ik nog niet geweest, maar ik hoop het zeker nog te doen. Je moet er klaar voor zijn en stevig in je schoenen staan. Je gaat niet naar Mekka op vakantie, het is een bedevaart. Ik heb gehoord dat het fysiek zwaar is. Bovendien moet je wachten op een visum, want ieder land krijgt jaarlijks een beperkt aantal visa voor moslims om naar Mekka te reizen.”

“Ik drink geen alcohol, rook niet en eet geen varkensvlees, alleen halal. Het is heel belangrijk om je aan de regels te houden, want anders bedrieg je jezelf. Ik oordeel niet over anderen, maar houd me wel aan de regels zoals ze in de Koran staan geschreven. God zegt dat je niemand mag veroordelen, ook al is die persoon homoseksueel, ongelovig of alcoholist. Alleen God mag oordelen.”

Wie bepaalt er wat mag en niet mag?

Taif: “Er zijn verschillende sjeiks (religieuze leiders, niet te verwarren met oliemagnaten, nvdr.) die de Koran bestuderen en er lezingen over geven. In de Koran staat alles wat mag en niet mag. De Profeet heeft het zo geschreven en ik geloof in alles wat erin staat. De Koran werd niet herschreven, zoals dat bij de Bijbel wel het geval is.”

“De grote sjeiks uit islamitische landen zijn de autoriteiten op het gebied van de Koran. Zij hebben meestal het laatste woord als er conflicten zijn en zij spreken altijd de waarheid. Normaal gezien mogen er geen discussies zijn, want alles staat duidelijk in de Koran. Als moslims onderling discussiëren over de interpretatie van de Koran, gaat het meestal om het verschil tussen soennieten en sjiieten. Sommige sjeiks zijn ook sjiietisch. Tussen soennieten onderling is er geen discussie.”

Islam en cultuur

Hoe ga je om met niet-moslims?

Taif: “Normaal, zoals met andere mensen. Ik ga niemand anders bekijken omdat hij geen moslim is. Het is niet zo dat iedereen moslim zou moeten zijn. Iedereen kan zelf kiezen welke godsdienst ze willen volgen. Als die persoon respect heeft voor mij, heb ik ook respect voor hem of haar.”

“Sommige mensen hebben schrik van de islam vanwege extremistische organisaties zoals Sharia4Belgium. Zij geloven dat volgens de islam bijna alles verboden is, maar dat klopt niet. De manier waarop ze op straat komen is al fout. De Profeet heeft nooit geroepen op straat, nooit mensen uitgescholden, nooit iemand verplicht om moslim te worden en nooit geweld gebruikt om zijn boodschap over te brengen. Hij ging naar de mensen en sprak rustig met hen om hen te overtuigen. Door enkele rotte appels wordt ons geloof verkeerd voorgesteld.”

Is er een onderscheid tussen geloof en cultuur?

Taif: “De islam zelf is geen cultuur. Ons geloof beïnvloedt wel de cultuur, maar het zijn twee aparte dingen. Je kan perfect van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn, maar toch geen moslim zijn. Je moet je ook aanpassen aan de cultuur en de wet van het land waar je verblijft. In de Koran staat bijvoorbeeld dat een vrouw zich van top tot teen moet bedekken, zodat de man niet afgeleid wordt. Hier in België mag je in sommige gevallen je gezicht niet bedekken, dus dan moet je je eigenlijk aanpassen. Ze respecteren ons geloof hier en ik begrijp best waarom ze dat volgens de wet liever niet willen dat iemand een boerka draagt. Dat is een kwestie van veiligheid.

Je kan proberen via een democratische weg de sharia in te voeren, maar hier in België zal dat nooit lukken omdat de meerderheid geen moslim is. Dus in de landen waar geen islamitische wetgeving is, moet je aanpassen. Anders ga je maar ergens anders wonen, als je het niet leuk vindt. Ik denk dat als er ooit op een democratische manier een shariawetgeving in België komt, dat ik die wel zou toepassen.”

“Het is bovendien niet waar dat vrouwen minder rechten hebben in de islam. De vrouw heeft evenveel rechten als de man. Er staat niks in de Koran over dat vrouwen geen auto mogen rijden, dat is enkel een wet in Saudi-Arabië. Een vrouw mag gewoon alleen buitenkomen, ze moet alleen vergezeld worden als ze op een plaats komt waar veel mannen zijn. Op openbare plekken, zoals de moskee, krijgen de vrouwen ook een aparte plek. Vrouwen mogen zelf kiezen of ze een hoofddoek dragen of niet, dat is niet verplicht. Gearrangeerde en verplichte huwelijken staan niet in de Koran, maar zijn een traditie in sommige culturen die niets met de islam te maken hebben.”

In de Koran staan soms zware straffen op overtredingen. Ben je het daarmee eens?

Taif: “In Saudi-Arabië worden bijvoorbeeld je handen afgehakt als je steelt. Ik vind dat er aan zo’n straf voordelen en nadelen zitten. Als de dief berouw heeft en belooft het nooit meer te doen is het een zware straf. Voor iemand die herhaaldelijk diefstallen pleegt, is het misschien wel een goede straf, anders leert hij het nooit. In landen waar de islamitische wet geldt, is er daarover geen discussie mogelijk: de wet is de wet.”

Ben je religieus opgevoed?

Taif: “Ik ben als moslim opgevoed. Mijn ouders zijn ook allebei soennitisch. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn geloof of overwogen een andere godsdienst te volgen. Ik heb zes jaar Arabische les gevolgd. Dat vond ik wel moeilijk. Je leert er Koranverzen in het Arabisch schrijven en zo. Maar ik kan nog altijd geen Arabisch spreken of schrijven hoor. Dat is ook niet verplicht, want de Koran is ook in het Nederlands vertaald. Zolang als je de regels maar kent, is het voldoende.”

Wat is het belangrijkste aspect van jouw geloof?

Taif: “Het belangrijkste binnen de islam is bidden en meedoen aan de ramadan. Je moet ook armenbelasting betalen als je zelf genoeg geld hebt. Alles is eigenlijk even belangrijk.”

FOTO & TEKST: Stef Vananderoye

Nood aan een babbel?

Praat erover