Kan ik zelf een politieke partij oprichten?

Je moet gaan stemmen, maar kan je niet vinden in de huidige politieke partijen? Zin om er zelf één op te starten? Waarom niet?

In onze Grondwet staat dat iedereen een vereniging mag oprichten. Zo een vereniging kan ook een politieke partij zijn. Je kunt dus een partij oprichten, leden werven en activiteiten organiseren, net zoals dat kan voor elke andere vereniging.

Als je met je partij ook wil meedoen aan verkiezingen, dan gelden een aantal regels:

  1. Je moet een kandidatenlijst opstellen. Die lijst moet voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Zo moeten er bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen (met een verschil van 1 bij een oneven aantal kandidaten) op de lijst staan.
  2. Je moet een voordrachtsakte opstellen. Deze akte vermeldt het letterwoord van je partij. Dat letterwoord staat bovenaan de kandidatenlijst op de stembiljetten. Je vermeldt in de akte alle nodige gegevens over de kandidaten van je lijst (naam, voornamen, handtekening en nog een aantal gegevens) en de kandidaten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met hun voordracht.
  3. Je voordrachtsakte moet ondertekend worden door: ofwel een bepaald aantal kiezers ofwel door een aantal raadsleden (voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen) of parlementsleden. Het aantal kiezers dat zijn handtekening moet zetten, hangt af van het aantal inwoners van de kieskring. Je wil bijvoorbeeld meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en je woont in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners? Dan moeten er minstens 100 gemeenteraadskiezers jouw voordracht tekenen, ofwel minstens twee gemeenteraadsleden.

FOTO: Marian Michielsen