Een positief project, wat is dat?

Heb je iets strafbaars gedaan? Dan kan het parket jou de opdracht geven om een positief project uit te werken.

Dat betekent dat je zelf iets bedenkt om de schade te herstellen.

Wanneer gebeurt het?

De politie schrijft op wat je gedaan hebt in een proces-verbaal en stuurt dat verslag naar het jeugdparket.

Het parket beslist wat er dan gebeurt. Het kan jou de opdracht geven om een positief project uit te werken om goed te maken wat je hebt gedaan.

Wat is een positief project?

Een positief project betekent dat je zelf bedenkt wat je kan doen om de schade te herstellen. Je krijgt hulp bij het bedenken en uitvoeren. Door zelf initiatief te nemen toon je aan dat je je verantwoordelijkheid neemt.

Soms helpt een positief project om niet naar de rechtbank te hoeven.

Enkele voorbeelden

Je hoeft het project niet alleen te bedenken. Je krijgt hierbij hulp van de HCA. Dat is de dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling.

Voorbeelden van een positief project:

  • een brief schrijven aan je slachtoffer
  • onbetaald klusjes doen voor de stad
  • een opleiding volgen
  • hulp zoeken voor problemen die je hebt

Lees ook: “Ik heb iets strafbaars gedaan” (versie 12-18 jaar)

Nog vragen?

Heb je nog vragen over jouw situatie? Chat of bel met ‘tZitemzo of maak een afspraak. ‘tZitemzo heeft ook brochures met meer informatie over jouw rechten, over jeugdhulp en over de jeugdrechtbank.

FOTO: Mikail Duran

Nood aan een babbel?

Praat erover