Ik heb een beperking. Kan ik leiding of animator worden?

Ja, dat kan!

Elke leiding of animator heeft unieke talenten en met al die talenten samen vormen zij een sterke ploeg. Voor elk talent is er wel een plaatsje in de jeugdbeweging, in het jeugdhuis, op het speelplein of op vakantie met een vereniging. Dus ook voor jouw talent!

Wat doet de leiding of een animator?

  • Activiteiten maken

  • Spelletjes uitleggen en begeleiden

  • Zorgen voor de leden

  • Vergaderen met andere leiding

Wat als sommige taken te moeilijk zijn?

Niet iedereen kan al die taken opnemen. Als je een beperking hebt, is dit misschien écht te moeilijk. Gelukkig kan je in heel wat jeugdbewegingen, speelpleinen of vakantieorganisaties een ‘animator op maat’ opnemen.

In zo’n rol op maat neem je enkele animator- of leidingstaken op, maar niet allemaal. Je bespreekt samen met de rest van de leiding welke taken dat wel en niet zijn, op basis van jouw talenten.

Hoe word je leiding in een jeugdbeweging als je een beperking hebt?

Ben je nu al lid van een jeugdbeweging? Praat over je droom om leiding te worden met je eigen leiding. Vertel hen over wat je hier las.

Ben je nog geen lid? Neem contact op met de nationale koepel of een lokale groep van de jeugdbeweging waarin je graag leiding zou worden! Deze jeugdbewegingen hebben trajecten op maat voor jongeren met een beperking die graag leiding willen worden:

Hoe word je animator op een speelplein als je een beperking hebt?

Is er een speelplein in jouw buurt waar je graag animator wilt worden? Neem dan contact op met hen en vertel waarom je graag animator wilt worden.

Ken je geen speelpleinen in de buurt? Neem dan een kijkje op de website van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Hoe word je animator op een vakantie?

Misschien ga je af en toe met een jeugdwerkorganisatie op kamp of vakantie? Praat over je droom om leiding te worden met je eigen animatoren. Vertel hen over wat je hier las.

Ging je nog niet op vakantie of kamp maar wil je wel graag animator worden? Neem dan contact op met een van deze organisaties:

FOTO: Chirojeugd, Jan Van Bostraeten