Ik word verhoord door de politie. Wat moet ik weten?

Bij een verkeersovertreding, als je bestolen werd, tijdens een identiteitscontrole, … kan het zijn dat de politie jou verhoort. Wat moet je weten als dat gebeurt?

Heb je recht op een vertrouwenspersoon tijdens een verhoor?

Je kan beroep doen op een vertrouwenspersoon of advocaat tijdens een verhoor. Maar niet altijd.

Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een misdrijf, kan de politie je hierover verhoren. Je kan vragen of je een meerderjarige vertrouwenspersoon mag meebrengen naar dit verhoor. Men bekijkt dan of dit kan zonder het onderzoek in het gedrang te brengen.

Wanneer je verdacht wordt van een misdrijf, word je ook verhoord. Je hebt tijdens dit verhoor géén recht op de bijstand van een vertrouwenspersoon of van je ouders.

Je moet als minderjarige verdachte vóór het eerste verhoor wel kunnen overleggen met een jeugdadvocaat of advocaat.

En wanneer het gaat om een misdrijf waarvoor je een vrijheidsbenemende straf opgelegd kan worden, heb je ook recht op bijstand van je advocaat of jeugdadvocaat tijdens elk verhoor. Ook al ben je nog niet van je vrijheid beroofd.

Word je uitgenodigd voor verhoor, dan contacteer je zelf vooraf een (jeugd)advocaat zodat die bij je verhoor kan zijn. Ben je al gearresteerd, dan neemt de verhoorder contact op met de permanentiedienst van advocaten.

In welke taal moet je antwoorden tijdens een verhoor?

Het is niet verplicht om in een specifieke taal te antwoorden. Je mag in België altijd je eigen taal spreken, ook in de andere landsdelen. Om het verhoor vlot te laten verlopen, vraag je best de hulp van een tolk.

Moet ik het proces-verbaal van mijn verhoor ondertekenen?

Kom je in contact met de politie? Dan maakt die misschien een proces-verbaal op. Het proces-verbaal is een weergave van de ondervraging.

Je hebt altijd het recht om dat verslag te lezen voor je het ondertekent. Staan er fouten of onwaarheden in, dan moet je dat melden en laten verbeteren of aanvullen. Ben je niet akkoord? Dan kan niemand je verplichten te tekenen. Je hebt, vanaf je 12 jaar, in principe recht op een gratis kopie van je verhoor.

Wat doet de politie na de aangifte of het verhoor?

Nood aan een babbel?

Praat erover