Waarvoor kan ik terecht bij de politie?

Je kan terecht bij de politie wanneer je slachtoffer, getuige of dader bent van een misdrijf. Maar ook voor informatie.

Slachtoffer misdrijf

Ben je slachtoffer van een misdrijf? Bijvoorbeeld je fiets is gestolen of je bent fysiek lastig gevallen door iemand? Dan kan je als minderjarige zelf klacht indienen bij de politie. Hiervoor kan je terecht bij elk politiebureau of elke politieagent.

Ben je gewond? Dan ga je best eerst naar de dokter of het ziekenhuis. De dokter kan jou dan een papier meegeven. Hierop staat wat er is gebeurd en wat jouw verwondingen zijn.

Hebben andere mensen gezien wat er gebeurde? Dan is het slim om hun naam en telefoonnummer te vragen en noteren. Ook is het handig om bewijs te verzamelen zoals foto’s op je telefoon. Neem al deze dingen mee wanneer je klacht gaat indien.

Je kan een vertrouwenspersoon meenemen wanneer je klacht gaat gaan indienen. Dit kan een ouder, grootouder of iemand anders zijn. Ben je slachtoffer van een ernstig misdrijf zoals een ontvoering of verkrachting? Dan kan dit niet geweigerd worden!

De politie stelt dan een proces verbaal (PV) op over je klacht. Hierin staat alles wat jij hen vertelt over het misdrijf. Hier kan je een gratis kopie van meekrijgen.

Om meer te weten te komen over het misdrijf zal de politie je verhoren. Dit kan doorgaan op het politiebureau, bij je thuis, op school, …Tijdens dit verhoor zal de politie je een aantal vragen stellen en laten vertellen over de gebeurtenis. Voor een verhoor is geen toestemming van je ouders nodig. Ook hebben je ouders niet het recht om bij het verhoor aanwezig te zijn.

De politie zal aan de hand van jouw klacht opzoek proberen gaan naar de dader.

Getuige misdrijf

Heb je iets gezien of meegemaakt dat met een misdrijf te maken heeft? Dan kan je, ook al ben je minderjarig, zelf aangifte doen bij de politie. Je kan hiervoor terecht bij elk politiebureau of elke politieagent.

De politie stelt een proces verbaal (PV) op over je klacht. Hierin staat alles wat jij hen vertelt over het misdrijf. Hier kan je een gratis kopie van meekrijgen.

Heeft iemand anders jou als getuige aangeduid? Dan kan de politie je uitnodigen om je hierover te verhoren.

In beide situaties kan je een vertrouwenspersoon meenemen. Dit kan een ouder, grootouder of iemand anders zijn. Ben je getuige van een ernstig misdrijf zoals ontvoering of verkrachting? Dan kan dit niet geweigerd worden!

Dader misdrijf

Heb je zelf een misdrijf gepleegd? Dan kan je jezelf aangeven bij een politiekantoor.

Als dader van een misdrijf heb je géén recht op een vertrouwenspersoon bij het verhoor. Soms wordt het wel uitzonderlijk toegestaan.

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje in onze brochure ‘tZitemzo … als je dader bent van een jeugddelict’.

Informatie

Je kan ook gewoon

  • Informatie vragen over de reglementen in jouw stad of gemeente
  • Toestemming vragen voor een bepaalde activiteit

Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van het politiekantoor in jouw stad, gemeente of dorp vind je via de website van de politie.

Wil je nog meer info over de politie?

Neem dan zeker een kijkje in onze brochure ‘tZitemzo… bij de politie’.

Nood aan een babbel?

Praat erover